Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2015

Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Persbericht van VVD, D66 en GroenLinks Bloemendaal
“VVD en GroenLinks hebben in Bloemendaal D66 uitgenodigd terug te keren in de coalitie, waar zij drie weken geleden uitstapte. Onze drie partijen zijn overeengekomen dat het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, dat wij nog steeds onderschrijven, hiervoor als basis zal dienen. Wij willen dit coalitieakkoord echter uitbreiden met duidelijke afspraken over de mores in de coalitie en een gezamenlijke visie op besturen in Bloemendaal. Het team dat dit namens de fracties gaat doen, zal ook bestaan uit mensen van buiten de raad en van buiten Bloemendaal. Zo willen wij verder helpen bouwen aan ‘het huis van de democratie’ van Bloemendaal.
De drie partijen hebben ook overwogen om aan te sturen op een ‘brede coalitie’ van vier of vijf partijen. Hoewel het nog steeds de bedoeling is zoveel mogelijk partijen te betrekken en tegemoet te komen, is hier uiteindelijk niet voor gekozen. VVD, D66 en GroenLinks vertegenwoordigen tezamen reeds 12 van de 19 zetels. Voor met name de VVD en GroenLinks gaf de doorslag dat een nog grotere coalitie het gevoel zou geven de overgebleven oppositiepartijen buitenspel te zetten.
Fractievoorzitter van de VVD, Martijn Bolkestein: “Inhoudelijk zijn we het nog steeds goed met elkaar eens en ook persoonlijk kunnen we het prima met elkaar vinden. Dat moet voldoende basis bieden. Maar we hebben elkaar het afgelopen jaar niet altijd goed op de hoogte gehouden. Dat leidde dan tot verrassingen in de raadsvergadering. We gaan nu goede afspraken maken om dat beter te doen.”
Fractievoorzitter van D66, Jerker Westphal: “De D66-fractie is uit de coalitie gestapt om een nieuwe start mogelijk te maken. Uit de gesprekken in de afgelopen weken is het voor ons duidelijk dat wij alle drie de noodzaak van procesafspraken onderschrijven voor een nieuwe start. Wij zijn vol vertrouwen dat het ons lukt het aanwezige vertrouwen in elkaar om te zetten naar afspraken waardoor het bestuur van Bloemendaal constructief verbetert. De procesafspraken zullen een aanvulling zijn op de verbeterslag die de raad onder leiding van de burgemeester heeft ingezet.”
Fractievoorzitter van GroenLinks, Martine Meuleman: “Voor de continuïteit van het bestuur in onze gemeente zijn wij blij met het herstel van de ‘oude’ coalitie van VVD, D66 en GroenLinks. In de gesprekken die we de afgelopen weken met elkaar hebben gevoerd, hebben we geconcludeerd dat we op inhoud op dezelfde lijn zitten en dat we de onderlinge samenwerkingen verder gaan verbeteren. We hebben er alle vertrouwen in dat D66 binnenkort met een geschikte wethouderskandidaat komt die ook het huidige college weer compleet zal maken.”
Namens VVD, D66 en GroenLinks,
hun fractievoorzitters Martijn Bolkestein, Jerker Westphal en Martine Meuleman”