Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 september 2015

Een nieuwe start voor Bloemendaal

D66 Bloemendaal is zeer teleurgesteld over het verloop van de laatste raadsvergadering op 24 september en het vertrek van interim burgemeester Emmens. D66 is bij zichzelf te rade gegaan wat er nu moet gebeuren om de bestuurscultuur in Bloemendaal te veranderen. Dat gaat niet langer zonder drastische besluiten. D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls.

Burgemeester Emmens kreeg niet alle partijen onvoorwaardelijk achter haar verbeterproces voor de bestuurscultuur. Positieve individuele reacties deden haar volhouden. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag was de maat voor haar vol. De raad bleek wederom niet in staat om tot besluitvorming te komen, de coalitiefracties konden onvoldoende vertrouwen geven aan de wethouders, van een constructieve vergadering was geen sprake door vele schorsingen en sommige raadsleden vlogen uit de bocht zonder al te veel tegenspraak. D66 bedankt mevrouw Emmens voor de inspanningen om de bestuurscultuur te veranderen. Wij herkennen de conclusies van haar rapportage en waarderen haar aanzet voor het verbetertraject.

De fractie en de wethouder van D66 hebben zich over de situatie beraden. In de afgelopen periode heeft de fractie zelf niet altijd rolvast geacteerd, al was het goed bedoeld. De in- en externe afstemming had ook beter gemoeten. Fractie en wethouder constateren dat bij de VVD woorden onvoldoende worden omgezet in daden, als de VVD aangeeft de bestuurscultuur te willen veranderen. Ook is D66 teleurgesteld over de wispelturigheid van coalitiepartner GroenLinks, die onder meer naar voren kwam in de discussie over de herontwikkeling van Oldenhove. D66 ziet verder te weinig ruimte voor en bereidheid tot compromissen. Tot slot mist D66 bij haar coalitiepartners vertrouwen in het college. Fractie en wethouder komen daarmee tot de conclusie dat de coalitiegenoten samen niet in staat zijn om de bestuurscultuur te veranderen – wat volgens ons wel nodig is. En daarbij vlakken wij onze eigen rol niet uit.

D66 wil dat het signaal van burgemeester Emmens niet voor niets is geweest. Fractie en wethouder kunnen zo niet verder en willen dat een nieuwe start gemaakt wordt. Het gemeentebestuur in Bloemendaal moet weer vanaf de basis worden opgebouwd. Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden hoe we deze gemeente gaan besturen – niet gehinderd door een coalitie, die onvoldoende tot besluitvorming komt. Er is nu zo breed mogelijk draagvlak nodig om nieuwe bestuursafspraken te maken.

Om ruimte te scheppen voor verandering hebben wethouder en fractie van D66 Bloemendaal besloten om de huidige coalitie met VVD en GroenLinks niet te continueren. Hiermee krijgt de gemeente Bloemendaal een open speelveld om haar bestuur een nieuwe impuls te geven met breed draagvlak. De fractieleden van D66 Bloemendaal zullen hun uiterste best doen om een constructieve bijdrage te leveren aan een gezonde en constructieve bestuurscultuur in de gemeente Bloemendaal.