Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2015

Weer een turbulente avond in Bloemendaal

De raad van 24 september begon rustig met een wisseling bij GroenLinks: Herbert Faber vervangt Meindert Fennema en Martine Meuleman is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks.

De rondvraag leverde al een extra raadsvergadering op over nieuwe informatie met betrekking tot landgoed Elswoutshoek, die op 5 oktober gepland wordt. Hierna doorstond burgemeester Emmens een vragenvuur van Marielys Roos over vermeende integriteitsproblemen bij voormalig wethouder Kokke en bij haarzelf. De burgemeester zegde toe de uitkomst van de WOB verzoeken met betrekking tot de heer Kokke voor te leggen aan de recherche, De burgemeester zelf zag geen schending van de integriteit. De bal over haar eigen integriteit kaatste ze terecht terug.

Oldenhove

Stichting Sint Jacob wil in Overveen zorgcentrum Oldenhove herontwikkelen en heeft voor het realiseren van een modern zorgconcept voor 100-120 dementerende ouderen een bestemmingsplanwijziging nodig. Hiertoe moest de raad beslissen over een principeverzoek. D66 is met CDA, PvdA en HvB voorstander van dit plan. Onze argumentatie daarvoor is hier te vinden: https://bloemendaal.d66.nl/2015/09/20/nieuw-oldenhove-ja-graag/

Frappant is dat het voorstel van de VVD- en de GL-wethouder niet gesteund wordt door dezelfde VVD en GL. Het voorstel wordt opnieuw besproken de volgende maand. D66 was eerst geneigd om het voorstel tot doorschuiven te steunen om te voorkomen dat het plan voor een nieuw Oldenhove zou worden afgestemd. Maar de fractie realiseerde zich snel dat deze gang van zaken wel heel erg treurig is. Het college deed een appèl op de raad om het plan voor een modern zorgcentrum voor hulpbehoevende ouderen te steunen, maar juist de twee coalitiepartijen gaven geen thuis. Eigenlijk was het een motie van wantrouwen aan de wethouders, maar die werd dan weer niet ingediend en het uitstel werd ook niet als een motie van wantrouwen opgevat.

Vluchtelingen

D66-wethouder Botter had vorige maand in de commissie Samenleving al aangegeven proactief aan de slag te gaan om te zien wat Bloemendaal voor vluchtelingen kan doen. Bloemendaal doet als gemeente wat ze moet doen voor statushouders, maar nu is er ook een andere categorie opvang nodig in Nederland. Er zijn mensen die willen helpen, alsook mensen die zich juist tegen opvanglocaties uitspreken. De raad ontving een collegebrief met de status van de voorbereidingen, waaruit blijkt dat de gemeente alle benodigde stappen zet. De gemeente is van zins om op korte termijn twee informatieavonden voor de bevolking te organiseren (een in Bloemendaal en een in Bennebroek) om met de bewoners hun ideeën, wensen en zorgen te bespreken.

De gemeente heeft van het COA nog geen verzoek om hulp binnen gekregen, maar het COA kan ook zelf contact leggen met particuliere eigenaren. In ieder geval heeft de overheid in de gemeente Bloemendaal geen grote panden leegstaan, die snel ingezet kunnen worden. De wethouder zag de motie van GL, PvdA en CDA als ondersteuning van zijn beleid (alhoewel hij eigenlijk overbodig was). D66 heeft voor de motie gestemd.

Apotheose

En toen kwam de apotheose. Het verloop van de vergadering was voor de burgemeester aanleiding om de handdoek in de ring te gooien. De manier waarop de discussie en de besluitvorming verloopt (of niet verloopt) veroorzaken voor haar te veel negatieve energie en ze denkt niet daar nog een positieve bijdrage aan te kunnen leveren. D66 betreurt dit besluit, maar begrijpt het wel. We bedanken mevrouw Emmens voor haar inspanningen, want ze is echt tot het uiterste gegaan.

Bestuurscultuur

Hoe nu verder? Iedere partij moet echt bij zichzelf te rade gaan hoe je een kleine gemeente kan en moet besturen. Wat je rol is in de besluitvorming? Zit je op een raadszetel of op een collegezetel? Welke vragen en antwoorden gepast zijn en welke niet te beantwoorden? Hoe weeg je je eigen mening af tegen het belang van de gemeente.

Twee jurist-raadsleden hanteren een stijl en werkwijze die iedereen horendol maakt, zowel raadsleden, collegeleden als de ambtelijke organisatie. Ook de coalitiepartijen hebben echter nu meerdere keren een raadsvoorstel getorpedeerd. Dat is een net zo groot probleem. Als je als raadslid nu nog denkt dat je niet ook onderdeel van het probleem bent, breng je de zelfstandigheid van de gemeente Bloemendaal nog meer in gevaar.

Als de raad naar de Commissaris van de Koning toe nu geen eensluidend geluid laat horen dat ze haar verantwoordelijkheid wil oppakken, dan is er misschien binnenkort geen Bloemendaal meer. Een bredere coalitie kan een uitweg zijn als partijen nu wel bereid zijn tot het samenwerken en compromissen. Zonder een gezonde gemeenteraad is een zelfstandige gemeente Bloemendaal onbestuurbaar. Wanneer de gemeenteraad dit signaal niet oppikt ondermijnt zij daarmee de taak die de inwoners de raad heeft gegeven: het besturen van de gemeente.