Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2015

Burgerinitiatief op komst in Bloemendaal?

Bij de raadsvergadering van 24 september stelt D66 vragen over een mogelijk aanstaand burgerinitiatief. D66 wil dat dat de aandacht krijgt die een dergelijk initiatief verdient.

De D66 fractie is erop geattendeerd dat er een burgerinitiatief op komst is over de entree van Park Brederode in Bloemendaal. Initiatiefnemers hebben een oproep gedaan voor handtekeningen en hebben hierover contact met het college.

De D66 fractie is van mening dat een burgerinitiatief alle aandacht verdient en dat de procedures in acht wordt genomen. Zie ook http://www.bloemendaal.nl/bestuur-en-politiek/burgerinitiatief.html

Vragen:
Is het college hiervan op de hoogte?
Heeft het college contact gehad met de initiatiefnemers?
Zo ja, zijn de initiatiefnemers volledig geinformeerd over de te nemen stappen voor een burgerinitiatief en de voorwaarden voor behandeling?

De D66 fractie is van mening dat het college geen onomkeerbare stappen neemt, wetende dat een burgerinitiatief op komst is.

Vragen:
Deelt het college bovenstaande mening? Zo nee, waarom niet?
Welke stappen gaat het college nemen ter voorbereiding op een eventuele behandeling in de raad?

——————————–

Update

Het burgerinitiatief in ingediend op 24 september bij de gemeente en is in ontvangst genomen door de griffier. D66 heeft in plaats van de bovenstaande vragen nu aangedrongen op snelle behandeling. Omdat er extra vergaderingen zijn is het wellicht ook mogelijk om niet tot november te hoeven wachten voor behandeling in de raad.