Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 september 2015

Hoe doe je democratie?

Dat er aan de bestuurscultuur in Bloemendaal wat moet veranderen is inmiddels bij alle raadsleden evident. Hoe we daar komen, blijft een worsteling. D66 heeft na de rapportage van de burgemeester aan de Commissaris van de Koning eerst naar zichzelf gekeken. Hoe gedragen wij ons? Hoe kan dat beter? Verschillende betrokkenen hebben verschillende meningen over waar de schoen wringt. D66 kijkt nu graag vooruit.

De burgemeester heeft een traject ingezet om tot verbeteringen te komen. In de tweede fase gaan we verder met elkaar in gesprek te gaan, maken afspraken over rollen en taken, en werken zo gezamenlijk aan een betere bestuurscultuur zowel aan de kant van de raad, het college en de organisatie. Ook is er een notitie gemaakt hoe om te gaan met openbaarheid en geheimhouding.

Donderdagavond bleek echter in de commissievergadering dat een aantal partijen hier niet achter willen gaan staan. Ondanks het feit dat de totstandkoming van  de voorstellen door het fractievoorzittersoverleg is begeleid, zijn met name de lokale partijen Liberaal Bloemendaal (LB) en Hart voor Bloemendaal (HvB) niet bereid om het verbetertraject te ondersteunen.

Bij het voorstel over hoe we omgaan met openbaarheid en vertrouwelijkheid bleek dat LB en HvB niet bereid zijn om op een constructieve manier mee te doen in het democratische proces. Kritiek leveren op het stuk en tegelijkertijd stellen, dat – al wordt het gewijzigd – ze er toch niet mee instemmen. Oneigenlijke argumenten naar voren brengen (er staat niet in dat er op de stukken “geheim” moet staan, terwijl het er twee keer in staat), dingen uit zijn verband halen (vragen naar wie maakt het “lijstje”, terwijl dat in de zin ervoor staat) en pochen op juridische onjuistheid. We hebben inmiddels al heel vaak meegemaakt dat juristen zowel een positieve als een negatieve interpretatie over ieder voorstel kunnen leveren, dus in de raadzaal hebben we daar weinig aan. De rechtspraak helpt ons in het beste geval alleen achteraf. D66 is zeer teleurgesteld dat HvB en LB niet bereid zijn om te komen tot afspraken over hoe we in Bloemendaal met geheimhouding moeten omgaan.

Bij bespreking van het voorstel van de burgemeester voor het verbeteren van de bestuurscultuur waren er niet alleen van de zijde van LB en HvB vragen. Ook D66 wilde meer weten over de kosten en de rol van de griffier. Daar kregen we antwoorden op. Het voorstel behelst het maken van afspraken over de rolverdeling tussen bestuur, raad en ambtelijke organisatie, de participatie van inwoners en zo te werken aan een goed bestuur van de gemeente. Tot een inhoudelijke discussie kwam het amper en D66 vindt het een gotspe dat na zesenhalf uur vergaderen de twee lokale partijen dan ook nog beweren dat er niet naar ze geluisterd wordt in de lokale democratie, terwijl ze samen de helft van de partijspreektijd opsouperen. Je vraagt je dan af waarom je dan altijd zo geduldig hun voorstellen aanhoort.

D66 vraagt de andere partijen dringend de burgemeester te ondersteunen in het verbetertraject dat alleen succesvol kan zijn als alle raadsleden meedoen. Daar gaat het om in democratie. Meedoen. Afspraken maken hoe je de gemeente wilt besturen. Niet zonder meningsverschillen en discussie, maar wel constructief en effectief samenwerkend. Dat is wat inwoners van ons verwachten.