Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2015

Na jaren eindelijk gymzaal voor Hartenlustmavo

Wethouder Botter weet kansen te benutten
In de raad van 30 april jl. kwam het plan voor de nieuwbouw Bosch en Duinschool aan de orde. De nieuwbouw biedt de kans een gymzaal te bouwen die gebruikt kan worden door de Hartenlustmavo. Meervoudig gebruik betekent echter wel dat er een wat grotere zaal moet worden neergezet. Middelbare scholen hebben namelijk een grotere gymzaal nodig dan basisscholen. Bij de Bosch en Duinschool zal een grotere gymzaal ondergronds moeten, gezien de beschikbare ruimte, en dat is meteen een stuk duurder. D66 vindt een duurdere oplossing in dit geval zeker gerechtvaardigd. De Hartenlustmavo wacht namelijk al meer dan 20 (!) jaar op een goede gymzaal in de nabijheid en een andere oplossing is niet in zicht. Daarbij moet snel gehandeld worden omdat de Bosch en Duinschool natuurlijk ook verder wil. Het besluit is aangenomen met 14 stemmen voor en vijf tegen (LB, PvdA, HvB).

D66-amendement aangenomen
Begin 2013 had de raad nog een besluit genomen om een normbedrag beschikbaar te stellen voor een gymnastiekzaal voor de Hartenlustschool op het Landje van Van Riessen. Omdat D66 vindt dat besluitvorming eenduidig moet zijn, hadden we een technisch amendement ingediend om het eerdere besluit expliciet in te trekken. De in 2013 aan het Landje van Van Riessen gekoppelde gelden komen nu ter beschikking voor de nieuwbouw van de Bosch en Duinschool.  Dit amendement is ook aangenomen met 14 stemmen voor en 5 tegen. Het amendement betekent overigens niet dat D66 tegenstander is van een maatschappelijke functie op het landje van Van Riessen.  Daar zal t.z.t. echter een nieuw besluit over genomen moeten worden en daar zullen – indien relevant – andere gelden voor beschikbaar gesteld moeten worden.

D66 tegen amendement verkoop Landje van Van Riessen
Het landje van Van Riessen is nog steeds gemeentelijk bezit. Ter vergadering werd via een amendement van HvB voorgesteld het Landje maar meteen te verkopen.  Hier is D66 niet in meegegaan. Wethouder Botter wil graag onderzoeken of hij Landje in kan zetten voor andere doeleinden, omdat de gemeente nog andere ruimtebehoeftes heeft en het Landje zeer strategisch in de kern van Bloemendaal is gelegen. Hij ziet kansen voor een geheel samenhangend plan rondom de sociale infrastructuur in de kern Bloemendaal. D66 wil de uitkomsten van dat onderzoek eerst afwachten. Verkoop kan immers altijd nog! Dat vonden gelukkig meerdere partijen met ons, zodat dit amendement het niet heeft gehaald.

Al met al is D66 tevreden over het feit dat wethouder Botter stapsgewijs naar oplossingen zoekt voor alle scholen. Eén totaaloplossing was natuurlijk het mooiste geweest, maar hier wordt al jaren naar gezocht en al die tijd  is de gemeente geen stap verder gekomen. Een belangrijke eerste hobbel is nu eindelijk genomen.

Achtergrond gymzaalproblematiek Bloemendaal
Een gemeente is verplicht te zorgen voor goede gym-accommodatie voor haar scholen. Meerdere Bloemendaalse scholen wachten echter al jaren op een geschikte gymaccommodatie. Daarbij wil iedere school natuurlijk het liefst een gymzaal ‘aan huis’. Aangezien de meeste basisscholen echter slechts voor twee dagen per week een accommodatie nodig hebben, is dat laatste niet realistisch. Er moet uitgegaan worden van meervoudig gebruik, zoals dat ook het geval is in bijvoorbeeld Bennebroek. Daar maken drie scholen naar volle tevredenheid gebruik van één centraal gelegen gymzaal.

Met de herbouw van de Bosch en Duinschool is er eindelijk een oplossing in zicht voor de Hartenlustmavo. Gezien de beschikbare ruimte moet een nieuwe gymzaal voor de Bosch en Duinschool én de Hartenlustmavo ondergronds. Het bedrag dat voor de nieuwe ondergrondse gymzaal moet worden vrijgemaakt, is niet niks. Al met al kost deze oplossing 1,5 miljoen meer dan een ‘gewone’ bovengrondse gymzaal. Een groot deel van dit geld komt uit het bedrag dat voor een gymzaal van de Hartenlustmavo gereserveerd staat. De uiteindelijke oplossing zal echter nog duurder uitvallen, omdat de Hartenlustmavo nog twee dagen ergens anders een accommodatie nodig heeft. Naast de Hartenlustmavo wacht bovendien de Theresiaschool nog  op een geschikte gym-accommodatie.

D66 vindt een duurdere oplossing in dit geval gerechtvaardigd. De Hartenlustmavo wacht echter al meer dan 20 (!) jaar op een goede gymzaal in de nabijheid. Daarbij is snel handelen  geboden omdat de Bosch en Duinschool natuurlijk door moet kunnen met haar nieuwbouw. Het liefst had de Hartenlustschool natuurlijk de beschikking over een eigen accommodatie. Steenman-Logtenberg, directeur van de Hartenlustmavo, heeft echter in de commissievergadering laten weten zich te kunnen vinden in de huidige oplossing,  mits de school zekerheid heeft dat ze hier langdurig gebruik van mag maken en dat er op korte termijn een bestendige oplossing komt voor de overige twee dagen.

Ook aan die oplossing wordt gewerkt. Wethouder Botter is momenteel in overleg met de Theresiaschool over een nieuw, groter gymnastieklokaal, eventueel in combinatie met een uitbreiding van het schoolgebouw. Ook hier geldt dat als de nieuwe gymzaal wat groter wordt uitgevoerd, de Hartenlustmavo er gebruik van kan maken voor de twee dagen waar de school nog behoefte aan heeft. Om de Hartenlustmavo na al die jaren zekerheid en duidelijkheid te bieden, wil wethouder Botter de afspraken bovendien vastleggen in een convenant.

De Josephschool maakt op dit moment gebruik van het gymlokaal van de Bornwaterschool en kan dit blijven doen. De laagste groepen maken voor bewegingsonderwijs gebruik van het in de (Joseph)school aanwezige speellokaal.