Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2015

D66 motie aangenomen: Middenduin behouden voor recreanten

Middenduin is de rustige natuurkern van de Kennemerduinen. Staatbosbeheer, de huidige erfpachter, wil het terrein voor beheer aan PWN overdragen, zodat PWN hier wisenten kan laten grazen net als in het nabij gelegen Kraansvlak. B&W heeft deze toestemming verleend in november 2014, ondanks het feit dat de raad in maart 2013 duidelijk heeft gesteld dat het aanbod aan recreatieve voorzieningen niet mag afnemen in de Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Volgens D66 leidt begrazing door wisenten in de praktijk zeker tot een afname aan recreatiemogelijkheden, omdat veel ruiters het gebied dan niet meer durven te betreden. Ingeval van een confrontatie tussen paarden en wisenten, kunnen paarden immers niet zomaar omkeren op de smalle ruiterpaden, zoals geadviseerd wordt. Het verleggen van het ruiterpad, zoals PWN voorstelt, is vanwege Natura 2000-regels niet mogelijk.

In een motie van D66, Groen Links en PvdA werd de gemeente dan ook verzocht haar toestemming voor begrazing door wisenten in te trekken, en de mogelijkheid te onderzoeken om een wandelpad in het gebied aan te leggen, zoals ooit met Staatbosbeheer is overeengekomen. Deze motie is unaniem aangenomen.