Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 maart 2015

Mijlpaal voor Vijverpark Overveen

De raad van 26 maart 2015 was van korte duur. Iets na half tien was de gehele agenda behandeld. Ondanks de korte duur was de raadsvergadering niet minder belangrijk, want er werd een belangrijke mijlpaal gezet voor de bouwplannen op het vm. Marinehospitaalterrein in Overveen.

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer Fennema in zijn maidenspeech vals fractievoorzitter GL in de laatste raad van februari startte fractievoorzitter Jerker Westphal aan het begin van deze raadsvergadering met een mededeling. Hij zette recht dat de gehele fractie van D66 volkomen achter de wethouder Jur Botter staat in zijn benadering van het dossier Elswoutshoek. Ook de brief  van het college aan de eigenaren krijgt de volledige steun van de fractie van D66. De fractie stond erop verwarring hierover uit de wereld te helpen.

Na beëdiging van de heer Henk Schell als raadslid voor de PvdA wegens het opstappen van mevrouw Wolf begon de vergadering pas echt. Het collegevoorstel voor  solidariteitsafspraken voor de jeugdzorg in Zuid-Kennemerland kreeg in de commissie al instemming van alle fracties en was daarom een hamerpunt.

Bespreekpunt was wel het definitieve bestemmingsplan voor het voormalig Marine-hospitaal terrein, dat vanaf nu de naam Vijverpark Overveen zal dragen. Vaststelling van het bestemmingsplan is een echte mijlpaal! Na de brand in 1994 in het leegstaande, voormalige militair ziekenhuis en de vele daarop volgende plannen is eindelijk overeenstemming bereikt over de bouw van woningen.
Vele fracties hadden zorgen over het parkeren in de naastgelegen buurt. Deze zorgen zijn terecht en daarom heeft D66 samen met HvB een voorstel ingediend om het college verder aan te moedigen hierover met de buurt in overleg te treden. Het college nam deze motie over en zal de herinrichting van het pleintje opnieuw, samen met de bewoners, goed gaan bekijken.