Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 februari 2015

Het gaat goed met de jongeren in Bloemendaal, maar toch…

D66 wil dat de raad van Bloemendaal een signaal geeft naar volwassenen dat het alcoholgebruik onder jongeren in Bloemendaal hoger is dan wenselijk. De openingsactiviteiten van het gerenoveerde gemeentehuis deze zomer lijken een goed moment daarvoor.

Het gaat goed met de jongeren in Bloemendaal

Het EMOVO onderzoek van de GGD Kennemerland laat zien dat de meeste jongeren in de gemeente zich gezond voelen, lid zijn van een sportclub, voldoende groente en fruit eten, en minder roken en drinken dan enkele jaren geleden. Het gaat met de jongeren in onze gemeente beter dan in de andere gemeenten in de regio, behalve wat betreft het gebruik van alcohol. In Bloemendaal is het gebruik van alcohol minder afgenomen dan in de andere gemeenten in de regio. 359 van 570 jongeren van 15 en 16 jaar hebben in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gebruikt (63%) en 239 hebben in die maand “binge” gedronken (42%), dat wil zeggen 5 of meer achtereenvolgende glazen;

D66 weet dat alcoholgebruik door jongeren riskant is omdat jongeren snel een hoog promillage in hun bloed krijgen, alcohol bij hen traag afgebroken wordt en alcohol tot het 24e jaar een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen en andere organen, die nog niet volgroeid zijn. Daarom baart het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Bloemendaal ons grote zorgen.

De landelijke wetgeving is onlangs aangepast op de nieuwe inzichten en verbiedt alcohol nu tot 18 jaar. De gemeente Bloemendaal voert al jaren beleid op het gebied van alcohol en jongeren en gaat hiermee actief door. Er zijn alcohol-convenanten afgesloten met middelbare scholen en sportverenigingen. Op scholen en sportclubs krijgen jongeren geen alcohol meer.

Waarom is het alcoholgebruik onder jongeren dan toch hoog?

De oorzaak van het hogere alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente lijkt te liggen aan de vergoelijkende houding van volwassenen, met name ouders, en het gebrek aan controle op gedrag van jongeren. De landelijke voorlichtingscampagne voor jongeren en ouders in de gemeente Bloemendaal heeft kennelijk niet het gewenste effect gesorteerd. D66 vindt dat een duidelijk signaal nodig is, om de volwassenen nogmaals te overtuigen dat alcohol en jongeren niet samen gaan, en dat ouders hierin een cruciale rol spelen. Omdat zowel ouders als jongeren zullen deelnemen aan de feestelijke opening van het nieuwe gemeentehuis, stelt D66 voor om de openingsactiviteiten van het nieuwe gemeentehuis alcoholvrij te organiseren, de redenen hiervan duidelijk te communiceren in de pers en bij de aanwezigen.

De motie hierover is op 19 februari door de raad behandeld. De andere partijen waren niet te porren voor het geven van een signaal aan de volwassenen in onze gemeente over het alcoholgebruik van de 13-16 jarigen in onze gemeente. Eenmalig droogleggen van een bijeenkomst was al te veel gevraagd. De VVD-wethouder bagatelliseerde het probleem zelfs. Dat is juist onderdeel van het probleem in de gemeente Bloemendaal. Feestelijkheden lijken niet zonder een glas wijn te kunnen. De motie werd verworpen, want deze kreeg alleen steun van D66 en mevrouw Koningsveld van GroenLinks.