Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 december 2014

D66 steunt aangifte van schending geheimhoudingsplicht

Onlangs heeft raadslid mevrouw Roos geheime stukken gepubliceerd op de website van Hart voor Bloemendaal (HvB). De gemeente had geheimhouding opgelegd vanwege bepalingen in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

De burgemeester heeft, als voorzitter van de gemeenteraad, op basis van het proces-verbaal van de notaris en de publicatie op de website van HvB geconstateerd dat Roos hiermee de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De burgemeester heeft het vermoeden dat daarmee een strafbaar feit is gepleegd. Hij heeft daarop het presidium geconsulteerd over zijn bevindingen en de te nemen actie. Alle aanwezige fractievoorzitters delen de constatering en ondersteunen het doen van aangifte. Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, legt uit waarom ook D66 dit steunt.

D66 Bloemendaal is toch altijd voor transparant bestuur?

Klopt, het college dient daarom volgens ons zeer terughoudend en nauwkeurig om te gaan met het opleggen van geheimhouding aan raadsleden. Wanneer deze geheimhouding is opgelegd dienen raadsleden zich wel hieraan te houden. Indien een raadslid het niet eens is met de opgelegde geheimhouding kan hij of zij geheimhouding in de gemeenteraad aan de orde stellen of naar de rechtbank stappen. Beide stappen heeft mevrouw Roos niet gezet.

Is het doen van een aangifte niet een te zwaar middel?

Nee, omdat de gemeenteraad door het schenden van de geheimhoudingsplicht in zijn functioneren wordt bedreigd. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de Gemeente Bloemendaal. Een van onze taken is het controleren van de uitvoering van beleid door het college van Burgemeester en Wethouders. Het schenden van het vertrouwen door het openbaar maken van geheime stukken is een minachting voor het vertrouwen die Burgemeester en Wethouders en raadsleden in elkaar moeten hebben. Dit vertrouwen is nodig om de taken van de gemeenteraad goed te kunnen uitvoeren.