Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 november 2014

Project Marinehospitaalterrein kan verder

In de raadsvergadering van 27 november 2014 heeft de raad ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie. D66 is blij dat dit plan goed is afgestemd met de klankbordgroep en dat het project nu verder kan. Het is een beter ontwerp dan de vorige plannen.

LB en HbB vroegen om extra parkeerplekken in dit plan voor de huidige bewoners aan de Bloemendaalseweg, die hierom gevraagd hebben vanwege huidige parkeeroverlast. D66 heeft dit amendement niet gesteund. Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, legt uit waarom: “Het ontwerp-bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie kent een lange historie. Het plan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie vind zijn oorsprong in het schetsontwerp mei 2012. Dit schetsontwerp is gemaakt met de kaders die de gemeente de ontwikkelaar had meegegeven. Een van de kaders was een parkeernorm van 1.5 per woning. Het schetsontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie voldoen aan deze norm. Aan de hand van het schetsontwerp zijn de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst aangegaan. Door nu het ontwerp-bestemmingsplan Marinehospitaalterrein en Van Wijklocatie te veranderen gaan we twee jaar terug in de tijd. D66 vind dat onverantwoordelijk en risicovol. De huidige overeenkomst en plannen zijn tot stand gekomen na veel overleg en zorgvuldige keuzes. Dit heeft geleid tot een fraai en passend bestemmingsplan. Het is van groot financieel belang dat de ontwikkeling van het Marinehospitaalterrein geen vertraging oploopt.”

De parkeerproblematiek aan de Bloemendaalseweg heeft wel alle aandacht nodig van de gemeente. Bezoekers van de huidige en nieuwe horeca maken veelvuldig gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen. D66 heeft daarom gevraagd met de bewoners in contact te treden om samen te zoeken naar een oplossing. De wethouder vertelt dat zij onlangs overleg heeft gehad met de gemeente Haarlem over bijvoorbeeld het medegebruik van de parkeergarage van de Hogeschool en zegt toe zich voor een oplossing in te blijven zetten.