Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 november 2014

Groen moet groen blijven rond nationaal park

De raad van de gemeente Bloemendaal heeft op 30 oktober 2014 het belang van het groen blijven van terreinen rond het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bevestigd. In een motie van D66 is het college opgeroepen om een aangrenzende strook natuur van defensie aan het nationaal park toe te laten voegen.

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft het Vafamil-terrein aan de Zeeweg  in Overveen inclusief dienstwoning te koop aangeboden aan de Provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland heeft laten weten niet tot aankoop over te gaan omdat zij de waarborging van de natuur voldoende verankerd zien in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (zie Haarlems Dagblad 28 oktober 2014)

D66 heeft twijfels over deze waarborg. Het Vafamil-terrein ligt midden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) en direct aangrenzend aan het NPZK. De druk tot verstedelijking is in dit gebied groot. De aanwezigheid van de dienstwoning en bijgebouwen geeft wel risico’s geeft voor het gebruik van het terrein door een nieuwe eigenaar.