Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 oktober 2014

Speech Jerker Westphal bij Algemene Beschouwingen

Donderdagavond 31 oktober speechte fractievoorzitter Jerker Westphal tijdens de Algemene Beschouwingen in Bloemendaal. Hij sprak over de ambities van D66 als coalitiepartner en liet een aantal kritische noten vallen. Hieronder is zijn volledige voordracht te lezen.

 

­Voorzitter dank u wel,

Afgelopen zaterdag verzamelden zich een groot aantal D66-ers uit Noord-Holland voor het eerste gehouden regiocongres.

Het ging, natuurlijk, vooral over de Provinciale Statenverkiezingen. Toch werd ik, in een workshop, het meest gemotiveerd door een echt gemeentelijk onderwerp: de nieuwe taken in het sociaal domein. Twee zorgwethouders hadden een interactief spel bedacht, waarin één dame zorg nodig had en de rest van de deelnemers één van de vele zorgaanbieders speelden. De één een wijkverpleegkundige, de ander de zorgverzekeraar of de thuiszorgmedewerker.

Het leidde zaterdag, in het spel, tot een interessante kakofonie, waarin het kraakhelder werd dat nog niet zo gemakkelijk is om met zoveel verschillende spelers tot de juiste zorg voor één mevrouw te komen.

Reden tot paniek? Zeker niet. De bedenker en leider van dit spel was namelijk onze eigen wethouder, Jur Botter. Juist onder aanvoering van Jur maakt Bloemendaal grote sprongen vooruit in het sociaal domein. Een maand geleden werden er belangrijke contracten met WMO-instellingen gesloten. En morgen…. zijn de jeugdzorginstellingen aan de beurt.

De gemeente Bloemendaal heeft de touwtjes dus stevig in handen. En dat terwijl het NRC onlangs kopte dat Amsterdam ver op andere gemeenten uitloopt bij het sluiten van belangrijke zorgcontracten. Niets is minder waar. Ook Bloemendaal loopt vooruit. Ook onze zorg wordt toekomstbestendig. Op 1 januari 2015 is de gemeente er klaar voor!

Toch leven mensen in onzekerheid over hoe de zorg na de jaarwisseling geregeld gaat worden.

Wordt mijn buurvrouw nog uit bed gehaald?

Kan ik nog steeds wel met een busje naar de supermarkt?

D66 vindt dat Bloemendaal hierover helder moet communiceren. Daarom het volgende voorstel… Een zorgwijzer langs alle deuren in de gemeente. Niet lang geleden kregen inwoners een afvalwijzer in de brievenbus – met daarin alle informatie over het nieuwe ophalen en scheiden van huisafval. Voor de zorg pleit D66 voor een vergelijkbaar idee, waardoor iedere Bloemendaler weet wat je van de Gemeente kan verwachten. Graag hoort D66 hoe het college hierover denkt.

Onder andere door de veranderingen in de zorg, wordt eens temeer het belang van goede samenwerking tussen Bloemendaal en andere gemeenten duidelijk. D66 is verheugd met de ICT-samenwerking die met Heemstede wordt aangegaan, welke samenwerkingen zijn er nog meer te verwachten?

De keerzijde van samenwerking tussen gemeenten verliezen we daarbij niet uit het oog. De gemeenteraad moet, als volksvertegenwoordiging, een vinger aan de pols blijven houden en altijd goed geïnformeerd zijn. D66 heeft zich hard gemaakt voor duidelijk visie op samenwerkingsverbanden. Die zien we volgend jaar met interesse tegemoet.

De gemeenteraad moet volgens D66 ook naar zichzelf kijken. De 19 raadsleden hier aanwezig zijn verantwoordelijk voor de toekomst van deze gemeente. Die taak moet zo gedegen en effectief mogelijk worden uitgevoerd. D66 komt daarom met een motie voor betere raadsvoorstellen, opgesteld door mijn communicatiespecialist, Conny van Stralen.

Eenduidige, complete en helder geformuleerde raadsvoorstellen betekent vooruitgang voor de raad. We zijn benieuwd naar de mening van het college en collega-partijen hierover.

Het college toont ambitie als het gaat om het veranderen van de bestuurscultuur in de gemeente…..‘Geen overdaad’, zullen veel Bloemendalers denken met de negatieve berichtgeving van deze zomer nog vers in het geheugen. Als oplossing wil het college jaarlijks een bezoek brengen aan iedere dorpskern om over verbeterpunten te praten.

Denkt het college daarmee de openheid en klantgerichtheid in de gemeente al te vergroten?

Of is dat slechts het tipje van de sluier van de ambitie die het college heeft om de bestuurscultuur te verbeteren?

Mijn fractie vind een jaarlijks bezoek te eenzijdig. De college leden moeten er zijn op de juiste wanneer het nodig is.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de digitale burgerpeiling die volgend jaar van kracht wordt? Een aantal jaar geleden werd er een burgerpanel opgetuigd, om inspraak bij Bloemendalers los te weken. Dat project kwam niet van de grond. D66 is benieuwd of het college de digitale burgerpeiling volgend jaar WEL echt body kan geven.

Absoluut sprake van beleid met body er bij de sociale huurwoningen in Bloemendaal.

De spaarpot van de gemeente om bij te dragen aan de bouw van sociale huurwoningen is niet meer van deze tijd. Woningbouwcorporaties zijn momenteel flink woningen aan het verkopen om genoeg geld in kas te hebben. Dat is immers een eis van de Rijksoverheid. Als gemeente geld blijven geven aan deze corporaties is volstrekt onredelijk. Er komen immers geen woningen bij, en vooral de projectontwikkelaars reken zich rijk met het fonds.

In plaats daarvan creëren we een speelveld met gelijke kansen, waarbinnen de projectontwikkelaar zelf investeert in de bouw van sociale huurwoningen. Besluit een ontwikkelaar geen sociale huurwoningen te bouwen, dan koopt hij die verplichting af bij de gemeente. Dat geld wordt door ons weer gebruikt om elders extra sociale huurwoningen te bouwen. Heel helder en heel eerlijk. Of er überhaupt nieuwbouw in Bloemendaal komt is trouwens sterk de vraag. Aangezien naast D66 en GroenLinks en zelfs de VVD niet een voorstander is van meer bebouwing in de gemeente.

We gaan een jaar vol ambities tegemoet. Ik noemde al de zorg… samenwerking binnen en buiten de gemeente….en burgerparticipatie. Maar D66 hecht ook veel waarde aan een duurzame gemeente. Blij zijn we daarom met de ambitie om duurzaamheid onderdeel van alle activiteiten in de gemeente te maken. Tenminste, dat is nodig als we de gouden ECO 21 Award willen binnenslepen. En dat willen we. Als het om duurzaamheid gaat is namelijk alleen de hoofdprijs voor Bloemendaal duurzaam genoeg

Dat geldt trouwens ook voor recreatie en toerisme in Bloemendaal. Én voor muziekles op basisscholen. D66 is blij dat deze belangrijke punten in deze coalitie de aandacht gaan krijgen die ze verdienen.

En wat te denken van het geld dat de gemeente in nieuwe kunstgrasvelden voor hockey- en voetbalverenigingen steekt. Een opsteker voor onze sportieve gemeente.

In die lijn hoopt D66 dat het college de handschoen ook oppakt voor het fietsverkeer in Bloemendaal. De veiligheid en het comfort voor fietsers mag niet achterblijven. Zeker niet nu zoveel mensen de fiets boven de auto verkiezen. Hoofdfietsroutes, fietscorridors en meer fietsenstallingen zijn echt nodig voor een toekomstbestendig Bloemendaal.

Graag horen wij hoe het college invulling gaat geven aan die wens.

U hoort het. Sterker nog, u bent eigenlijk niet anders van D66 gewend…. een positieve blik op wat komen gaat.

Zonder te denken dat het eenvoudig wordt. D66 kent de grote uitdagingen waar Bloemendaal voor staat. Wij staan te trappelen om die aan te pakken!