Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 oktober 2014

D66 zorgt voor betere bescherming persoonsgegevens in Bloemendaal

Iedere gemeente verzamelt en beheert gegevens van haar inwoners. De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen regelt hoe en wanneer de gemeente persoonsgegevens van haar inwoners mag verstrekken aan derden. Op de raadsvergadering van 23 oktober jl. heeft D66 een amendement ingediend op deze verordening om deze regels aan te scherpen.

Een gemeente moet voor het uitvoeren van haar taken geregeld persoonsgegevens van inwoners uitwisselen met andere overheden en organisaties waarmee samengewerkt wordt. D66 is van mening dat persoonsgegevens goed beschermd moeten worden, dat de verstrekking van persoonsgegevens aan strenge regels gebonden moet zijn en dat transparant moet zijn wat er mee gebeurd.

Al in 2009 is D66 met een motie gekomen waarin het college werd opgedragen eventuele gegevensverstrekking tot een minimum te beperken en de inwoners goed te informeren wat er met hun persoonsgegevens gebeurd. Dit is nu te vinden op de website.

Het huidige amendement gaat nog iets verder door gegevensverstrekking alleen voor specifieke activiteiten en organisaties mogelijk te maken. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden door het college van B&W. Het college maakt dan de toetsing of er een ” gewichtig lokaal maatschappelijk belang” is en het collegebesluit maakt de verstrekking openbaar en toetsbaar voor de raad. In de uitvoering is geregeld dat – wanneer mogelijk – gegevens ook niet direct maar blind verstrekt worden.