Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 oktober 2014

Waarom D66 het bouwplan voor De Elshof afwijst

In de prachtige wijk Duin en Daal in Bloemendaal staan veel mooie oude villa’s, daarom is deze wijk tegenwoordig beschermd dorpsgezicht. In de jaren zestig van de vorige eeuw is hier een villa, genaamd De Elshof, afgebroken en vervangen door een bungalow. De bewoner, een dame op leeftijd, wil deze bungalow nu laten slopen en er seniorenappartementen bouwen. In een van de appartementen zou zijzelf gaan wonen, in een een andere haar zoon. Om dit te realiseren heeft ze een projectontwikkelaar ingehuurd, die een plan ontwikkelde voor vijf appartementen.

Er is een bestemmingsplanwijziging nodig om op deze kavel zoveel appartementen te bouwen. Hier gaat de gemeenteraad over, daarom kwam de projectontwikkelaar in vroegtijdig stadium met zijn ideeën bij de gemeente. De projectontwikkelaar gaf aan dat het nieuwe gebouw qua stijl en omvang op de vroegere villa zou gaan lijken en daarom goed zou passen in het beschermd dorpsgezicht, zelfs beter dan de huidige bungalow. D66 stond daarom in eerste instantie zeker niet afwijzend tegen het nieuwbouwplan, ook omdat er behoefte is aan zogenoemde 0-tredewoningen in Bloemendaal. Dit zijn woningen zonder drempels.

Wel waren we natuurlijk benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan. Zou het beoogde appartementencomplex de omvang van de oude villa echt niet overstijgen? Zouden er niet teveel bijgebouwen komen wat tot ongewenste verdichting leidt? En zou het terrein niet teveel verhard worden, wat afbreuk doet aan de groene uitstraling? Enige reserve leek ons daarom op zijn plaats

In oktober 2013 kregen we een nadere uitwerking van het plan te zien. Dit voldeed niet aan onze verwachtingen. De footprint bleek groter dan van de oorspronkelijke villa en het was onvoldoende duidelijk hoe de grote betonnen hellingbaan naar de ondergrondse garage eruit zou komen te zien. Ook was de dakkap vanwege benodigde lichtinval en buitenruimte op ongewenste wijze aangepast. Kortom, de projectontwikkelaar had zijn huiswerk niet goed gedaan.

Een meerderheid van de raad, waaronder D66, stond echter nog steeds niet afwijzend jegens het oorspronkelijke idee, namelijk om de bungalow te slopen en een stijlvolle villa te herbouwen waar meerdere senioren zouden kunnen wonen. Daarom steunden we een motie van de VVD waarin het college werd verzocht om tot een oplossing te komen binnen onder meer de volgende kaders: het gebouw mocht niet groter zijn dan de oorspronkelijke villa, en de betonnen garage inrit diende als bijgebouw te worden aangemerkt om te voorkomen dat er teveel bijgebouwen komen.

Wederom ging de projectontwikkelaar aan de slag, maar opnieuw wist hij niet binnen de gestelde kaders te blijven dus werd het plan opnieuw afgewezen. Hij ging in beroep bij de Commissie Beroep en Bezwaar, en kreeg gelijk op het punt dat de raad haar standpunt onvoldoende onderbouwd had. Deze omissie zal in de raadsvergadering van oktober 2014 naar verwachting worden goedgemaakt.

D66 begrijpt dat de initiatiefneemster en de projectontwikkelaar teleurgesteld zijn in de uitkomst. Hadden ze echter genoegen genomen met minder appartementen, dan was het hen wellicht gelukt om binnen de door de raad gestelde kaders te blijven.