Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 september 2014

Duidelijke prioriteiten in Veiligheidsbeleid Bloemendaal

Bij de raadsvergadering in september 2014 stond de veiligheidsanalyse van Bloemendaal op de agenda. Deze analyse is gebaseerd op gegevens uit politie-registratiesystemen, de veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van politie. Op basis hiervan is de raad gevraagd om aan te geven welke punten prioriteit verdienen in het Veiligheidsbeleid 2015-2018. Dit zijn wat D66 betreft woninginbraak, verkeersveiligheid, georganiseerde misdaad, het optreden bij evenementen (vooral op het strand) en het beschermen van eigendommen. “Georganiseerde misdaad” hebben we opgenomen omdat hier sprake kan zijn van een waterbedeffect: als wij niets doen maar onze buurgemeenten wel, komt de ellende vanzelf onze kant op. “Het beschermen van eigendommen” vonden we een belangrijke toevoeging omdat er het afgelopen jaar een fikse toename was van beschadiging van auto’s. Hiertoe hebben we, samen met de VVD, een amendement ingediend bij het oorspronkelijke voorstel. Dit amendement werd in de Raadsvergadering van 25 september unaniem aangenomen.