Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 augustus 2014

Persbericht 5 augustus

Persbericht van de fracties van VVD Bloemendaal, GroenLinks Bloemendaal en D66 Bloemendaal op 5 augustus 2014:

In een ingelaste vergadering naar aanleiding van een uitzending van Eén Vandaag stemde de raad op 31 juli over het vertrek van de burgemeester. Zes van de zestien aanwezige raadsleden steunden een onmiddellijk vertrek. Er viel op dat de stemverdeling niet de lijnen van de coalitie volgde. De positie van de burgemeester is niet-politiek, hij staat immers boven de partijen, en de stemverdeling reflecteerde dat.
De raadsvergadering was geen algemene evaluatie van het functioneren van de burgemeester. Die evaluatie vindt periodiek plaats in vertrouwelijkevergaderingen van de fractievoorzitters en niet in de raad zelf. De raadspartijen hebben zich in grote meerderheid altijd positief uitgelaten over het functioneren van de burgemeester. De discussie nu spitste zich toe op de verhouding die de burgemeester heeft met de pers en hoe de gemeente communiceert met de inwoners. Alle partijen stelden, in meer of minder scherpe bewoordingen, dat beide sterk moeten worden verbeterd.

De belangrijkste kritiekpunten die werden genoemd: 1. De band met de pers en de perceptie die de burgemeester hiervan heeft; 2. Een verkeerde tekst in een brief aan de raad en de verklaring daarop over een bezoek aan een journalist; 3. Kritiek op de mate van onafhankelijkheid van de positie van de burgemeester in het dossier Elswoutshoek. Inzake Elswoutshoek spreekt de coalitie uit dat het recente bestemmingsplan en de structuurvisie leidend zijn bij de beoordeling van eventuele ontwikkelingen op dit landgoed.

Hoewel alle coalitiepartijen deze kritiek in minder of meerdere mate delen, had ten tijde van de raadsvergadering alleen D66 niet genoeg vertrouwen dat de burgemeester hieraan voldoende en voldoende spoedig tegemoet kan komen. Nu de raad zich in ruime meerderheid achter de burgemeester heeft gesteld, zullen VVD, D66 en GroenLinks hun volle steun geven om onder leiding van burgemeester en wethouders de noodzakelijke verbeteringen te bewerkstelligen.Het belang van Bloemendaal is daar het best mee gediend.