Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 mei 2014

D66 weer in college in Bloemendaal

D66 Bloemendaal is verheugd te kunnen melden dat de D66, GroenLinks en VVD een nieuwe coalitie in de gemeente Bloemendaal hebben gevormd. Het coalitieprogramma is gericht op nieuwe taken en samenwerking met inwoners. De coalitie draagt de heren Tames Kokke (VVD), Jur Botter (D66) en mevrouw Marjolein de Rooij(GroenLinks) voor als wethouders voor het nieuwe college.

Het coalitieprogramma zet nieuwe kaders, die door het vernieuwde college in beleid zullen worden uitgewerkt. De ambitie is om in de uitvoering hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden tegen lagere kosten. Rijksbezuinigingen maken dit noodzakelijk. De inzet op duurzaamheid is onveranderd hoog. Ondanks de bezuinigingen zal de gemeente extra investeren in muziekonderwijs in de scholen en in actief beleid voeren voor winkeliers en leefbaarheid dorpskernen. Nieuwe taken en een betere aanpak van de huidige taken maken een andere bestuurscultuur en werkwijze noodzakelijk. De kennis en kunde van inwoners zal daarbij beter worden benut.

Jerker Westphal en Hein Struben van D66, onderhandelaars van D66: “Dit akkoord zorgt voor een sterke focus op de kwaliteit van de zorg en niet uitsluitend op de kosten ervan; voor D66 is dit een wezenlijk punt”. Daarnaast geeft dit akkoord aan het college de opdracht om de organisatie echt te veranderen in een organisatie, die in staat is de inwoners nog beter bij te staan”.

De fractie heeft gekozen voor de ervaren Jur Botter als wethouder voor de belangrijke portefeuille zorg. Fractievoorzitter Jerker Westphal: “Jur Botter heeft in de regio laten zien dat hij als geen ander in staat is – ondanks de zware taakbelasting van het rijk – lokaal grip te houden op kwaliteit in de zorg. Zijn specifieke ervaring op dit onderwerp maakt dat Jur Botter de beste kandidaat is voor D66 Bloemendaal”. Westphal: “We zullen Annemieke Schep gaan missen in Bloemendaal. Zij heeft de afgelopen vijf jaar met haar tomeloze inzet naar de inwoners en haar open bestuursstijl veel voor Bloemendaal bereikt. Zij wist als geen ander de focus te leggen naar de inwoners voor de projecten in de openbare ruimte”.

Maurits van Tol, voorzitter D66 Bloemendaal: ”Het bestuur is blij met dit prachtige resultaat voor D66 door de onderhandelaars. De best mogelijke zorg voor de Bloemendalers was één van de drie speerpunten in het partijprogramma. Met dit akkoord kan D66 de komende decentralisatie van de zorg in Bloemendaal verantwoord realiseren”.