Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 april 2014

D66, GroenLinks en VVD starten coalitieonderhandelingen

Op dinsdagavond 1 april zijn vertegenwoordigers van D66, GroenLinks en VVD bij elkaar geweest om een start te maken met de coalitieonderhandelingen die moeten leiden tot collegevorming in de gemeente Bloemendaal.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn in zeer goede sfeer met name afspraken gemaakt over het komende onderhandelingsproces. Bovendien hebben de deelnemende partijen hun keuze bevestigd om met elkaar verder te gaan.

Als eerste zullen de drie partijen de verschillen en overeenkomsten uit hun verkiezingsprogramma’s met elkaar vergelijken. Vervolgens zullen zij voor elk beleidsterrein afzonderlijk de doelstellingen bespreken. Als laatste staan het inhoud geven aan bestuurlijke vernieuwing en het samenstellen van een goed college-team op de agenda.

Thans zijn vijf vervolgdata voor besprekingen vastgelegd. De doelstelling is om uiterlijk voor de raadsvergadering van 22 mei de collegevorming voltooid te hebben.

Tijdens de onderhandelingen zullen, anders dan in gezamenlijk uitgebrachte persberichten, geen mededelingen gedaan worden over de inhoud van de besprekingen of over eventuele keuzes voor wethouders.

 Dit is een gezamenlijk persbericht van D66, GroenLinks en VVD, uitgestuurd op 2 april 2014.