Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 januari 2014

D66 in gesprek met …

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. De afgelopen maanden ging D66 in heel Nederland de straat en sprak duizenden bewoners over wat zij goed en voor verbetering vatbaar vinden in hun gemeente.  Zo legde D66 meer dan 700 gesprekken vast op www.gesprekmetnederland.nl. D66-Tweede Kamerlid en campagneleider Kees Verhoeven vatte het nut van de actie bondig samen: “Mensen hebben zelf vaak heel goed door waar kansen liggen. De meeste mensen in Nederland zijn optimistisch en toekomstgericht. Dat hebben we vandaag kunnen horen en daar kunnen we verder mee!”

D66 Bloemendaal begon in oktober om in gesprek te gaan met inwoners in de dorpskernen Overveen, Bennebroek en Vogelenzang. Dat leverde inspirerende gesprekken en ideeën op over de kansen die bewoners zien in hun buurt. En gelukkig, door de bank genomen waren de bewoners zeer te preken over de buurt waarin zij leven. En dat smaakte naar meer, dus in 2014 is D66 iedere zaterdag ergens “in gesprek”.

In de komende weken is D66 rond het middaguur op zaterdag te vinden:

1 februari – Bloemendaal winkelstraat

8 februari – Overveen winkelstraat

16 februari – Aerdenhout nabij station

22 februari – Vogelenzang Deken Zondaglaan

1 maart – Bloemendaal winkelstraat

8 maart – Bennebroek Zwarte weg

15 maart – Overveen winkelstraat

En wat hebben we tot nu toe meegemaakt:

Overveen

In Overveen werd de nabijheid van Haarlem en het strand, en het scala aan winkels in het dorp geroemd door de bewoners die wij spraken. Samen met de fraaie groene omgeving maakt dat Overveen tot een zeer prettige woonomgeving.

Zorgen waren er in Overveen ook, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het Marinehospitaalterrein. Ook kregen we ideeën toegereikt om de gehandicapte parkeerplaats nabij de Albert Heijn te verplaatsen zodat in- en uitstappen een stuk makkelijker gaat.

ingesprekmet-20131109_125009 ingesprekmet-20131109_110337

 

 

 

Bennebroek

In Bennebroek kwam het ophalen van afval veelvuldig aan bod. We leerden van bewoners dat zij hun plastic afval soms naar Heemstede brengen omdat zij niet zolang op de gemeentelijke ophaaldienst willen wachten. Heemstede heeft plastic-inzamelpunten. We scheiden afval in Bloemendaal dus eigenlijk beter dan we dachten, maar bieden de inwoners van Bennebroek geen eenvoudige oplossing. Daarom overwegen we voor een apart wegbrengpunt in Bennebroek te gaan pleiten.

ingesprekmet-20131228_130319

Vogelenzang

Van bewoners in Vogelenzang hoorden we zowel de zorg over de aanleg van de Duinpolderweg als de wens tot oplossing van het drukke (vracht-)verkeer door het dorp – mogelijk door een nieuwe weg.  Voor D66 is de Duinpolderweg als nieuwe oost-west verbinding onder de ringvaart door mogelijkerwijs een verbetering voor de ontsluiting in de zuidelijke Haarlemmermeer. Onderzoek zal de nut en noodzaak echt aan moeten tonen. Daarom is D66 op dit moment niet pertinent tegen de weg en wachten we het nieuwe MER-onderzoek af, dat verwacht wordt na de zomer. Dan pas kunnen wij de voor- en nadelen van de Duinpolderweg goed tegen elkaar afwegen en een standpunt innemen dat volgens ons het beste is voor Bloemendaal en de directe omgeving.

ingesprekmet-20131109_132724

Als fractie besteden we veel tijd aan vergaderen en doornemen van stukken. De gesprekken op straat zijn daar echt een noodzakelijke aanvulling op. De gesprekken van de afgelopen weken tonen aan dat ook de inwoners met heel veel plezier hier wonen. Ze weten ook heel goed wat belangrijk is voor hen en hoe de gemeente daar een rol in kan spelen. Dat horen wij erg graag.  Mocht u iets kwijt willen over de gemeente Bloemendaal, laat het ons weten op info@D66Bloemendaal.nl. Bij voorbaat dank.