Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 januari 2014

Communicatie met inwoners grote uitdaging voor lokale politiek

Twee lokale communicatie experts uit Bloemendaal hebben de lokale politiek eens goed onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een vlot leesbaar en amusante verslaglegging van de commissie- en raadsvergaderingen: “De slag om het gemeentehuis”. Deze begint vanaf het moment dat de groep “bezorgde inwoners” met een referendumverzoek naar de raad kwam vanwege vernieuwing van huisvesting voor bestuur en ambtenaren.

Conclusie van de experts is dat het beter moet met de communicatie vanuit begrip voor elkaar. Het bestuur kan niet zonder de burger en de burgers niet zonder het bestuur. Begrip bereik je alleen met open, tijdige en eerlijke communicatie.

“D66 is ook van mening dat bij het begin van dit project, waarvan bekend was dat het een flinke investering zou worden, de inwoners meer betrokken hadden moeten worden, “ aldus Alice Jeltes, destijds fractievoorzitter, “De raad heeft het destijds te veel als een intern project gezien. Halverwege de besluitvorming alles over gaan doen, was niet echt meer goed mogelijk.”  Een democratisch genomen besluit is een besluit. De referendumverordening gaf geen gelegenheid meer tot ingrijpen.

“D66 zal zeker lering trekken uit deze publicatie, “ aldus Conny van Stralen, ”Er staan een aantal concrete handvaten genoemd. We hopen dat alle spelers meedoen om het samenspel met de inwoners te verbeteren.”

In de afgelopen raadsperiode heeft D66 zich al ingespannen voor betere communicatie. Omwonenden worden beter geïnformeerd per brief over zaken die spelen in hun omgeving. Onze wethouder Schep heeft zeer actief invulling gegeven aan het houden van  bewonersavonden bij alle projecten in de openbare ruimte, waardoor inwoners meepraten over veranderingen. En vaak ook met goede ideeën komen.

De fractie heeft ervoor gezorgd dat bij ieder raadsvoorstel de communicatie ervan een vast onderdeel is en hamert voortdurend op een goede invulling. Met een initiatiefvoorstel is er overeenstemming gekomen over alle raadscommunicatie en wordt er meer gecommuniceerd.

Voor de komende periode is het belangrijk om de referendumverordening te evalueren. Ook zou het duidelijker zijn als bij ieder raadsbesluit aangegeven wordt of het referendabel is of niet.