Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 oktober 2013

Algemene Ledenvergadering D66 Bloemendaal op 20 november

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal.

Aanvang om 20.00 uur. 

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de ALV van 16-9-13
3. Secretariaat
4. Financiƫn. Begroting 2014
5. Afdelingsreglement D66 Bloemendaal. Voorstel voor enkele wijzigingen. (zie bijlage)
6.  Verkiezingen 2014. Verkiezingsprogramma m.b.t. de gemeenteraadverkiezingen 2014. (zie bijlage) Eventuele amendementen kunnen uiterlijk 24 uur voor 20 november aan de voorzitter van de programma Cie worden gestuurd (j.g.wolbers@ziggo.nl).
7. Stand van zaken van de fractie.
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting

Verslagen van de Algemene Leden Vergaderingen van 4 en 16 september:

Verslag ALV 4 september

Verslag ALV 16 september

Robert van Bussel 

Secretaris D66 Bloemendaal