Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 oktober 2011

D66 luistert naar iedereen in de raad

De fractie van de PvdA heeft besloten om niet meer het woord te voeren in de raad en commissies en de fractie van LB heeft zich hierbij aangesloten. Als reden voeren zij aan dat alles van te voren al vast staat en dat er niet naar elkaar wordt geluisterd.

Beide fracties zijn kort van memorie.

In de laatste raadsvergadering van september is uitgebreid gediscussieerd over een motie van de PvdA inzake de oude kern van Bennebroek en deze motie is ook door de raad aangenomen met steun van D66 en CDA. Van de 11 moties en amendementen, die (mede) door de PvdA zijn ingediend zijn er 6 aangenomen. Dat betekent toch, dat niet alles van te voren vaststaat en dat er in de raadsvergaderingen wel naar elkaar wordt geluisterd.
Zeker, de regels worden wel eens niet goed toegepast. Dat hoort niet en dat moeten we verbeteren.

D66 Bloemendaal is van mening dat er in de raad vaak prima wordt gediscussieerd tussen alle partijen of ze nu wel of niet tot de coalitie behoren en er worden regelmatig verschillende meerderheden gevormd. De VVD is inderdaad heel groot en voelt zich machtig in Bloemendaal. De partij zit hier al jaren in het centrum van de macht. Hetzelfde zie je bij de PvdA in Amsterdam. Dat kan je niet leuk vinden, maar is een feit. D66 Bloemendaal luistert naar iedereen in de raad, probeert anderen te overtuigen met argumenten en maakt bij een stemming een eigen beslissing.

D66 Bloemendaal betreurt het dat de PvdA en LB besloten hebben om in de raad niet meer het woord te voeren en vindt de redenen onterecht. Alle raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. We moeten er met elkaar uitkomen door in gesprek te gaan met elkaar in de commissies en de raad. Juist door in gesprek te gaan vormen we voor de inwoners een goed bestuur.