Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 oktober 2011

Ledenvergadering op 26 oktober

Het bestuur van D66 Bloemendaal nodigt leden en belangstellenden met veel genoegen uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 26-10-2011  om 20.00 uur in het gemeentehuis van
Bloemendaal.

AGENDA

 1. Opening
 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 18-4-11
 3. Secretariaat
 4. Financiën. Begroting 2012/ Benoeming Kas Commissie
 5. Bezuinigingen: Dit heeft tot gevolg dat de Gemeente minder taken
  zal krijgen, of niet.. maar dan compensatie door verhoging van de OZB??
 6. Permanente Programma
  Commissie (PPC) en Permanente Campagne Commissie (PCC)
 7. D66 congres op 5
  november
 8.  ‘Stand van zaken’ door de fractie
 9. Renovatie gemeentehuis
 10. Rondvraag, wat verder
  ter tafel komt
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Robert van Bussel, secretaris
D66-Bloemendaal