Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 augustus 2011

Verslag bestuursvergadering 25 augustus

Het bestuur van D66 Bloemendaal heeft in de eerste vergadering na de zomervakantie weer vergaderd en diverse onderwerpen zijn besproken. We gaan proberen meer contact te leggen met naburige gemeenten voor meer samenwerking. De website functioneert goed, maar kan nog beter wat betreft actuele en complete informatie naar de leden.

De 'einde seizoensborrel' in caf'e Rusthoek in Bloemendaal in juni was een groot succes. We gaan vaker zulk soort samenkomsten organiseren voor meer contact met de leden.
We zullen daarbij zoveel mogelijk inhaken op een actualiteit in de regio.

De volgende Algemene Ledenvergadering ALV zal op 26 oktober zijn in het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen. Binnenkort meer hierover op deze website.