Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juni 2011

Voorzomerse mededelingen van het bestuur

Het bestuur van D66 Bloemendaal is weer bijeen geweest om de lopende bestuurszaken te bespreken.

Op 1 juli zal een “einde seizoensborrel” worden georganiseerd voor de vernieuwing van contacten en bijpraten over de politiek dicht bij huis en ver weg. Houd t.z.t. de website in de gaten voor locatie en tijd.

Verder: we gaan op zaterdag 3 september weer op de jaarmarkt in Bloemendaal staan met een kraam. W,ie mee wil doen of ideeën heeft is van harte welkom.

De voorlopige datum van de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) is 5 oktober 2011. De eerstvolgende bestuursvergadering is op 14 juli.