Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 maart 2011

Raadsvergaderingen binnenkort live op internet

 In het vragenhalfuur
van de raadsvergadering van 3 maart 2011 waren diverse vragen over de weg, die
ten zuiden van Vogelenzang en Bennebroek aangelegd moet worden om onder anderen
de verkeersdruk in Vogelenzang te verminderen. Er lijkt nu voor een weg dicht
langs Bennebroek en Vogelenzang te worden gekozen. Deze route is echter
omstreden omdat daardoor een bos in Hillegom en een mooi weidegebied wordt
doorsneden. Wethouder Schep zal de raad in een brief nader informeren over het
tracé

Fractiebudget

 De fracties
in de raad ontvangen een budget ter ondersteuning van hun werk. In de raad van
3 maart is nu goed geregeld hoe zij dat budget mogen besteden. Het is lastig om
een goede balans te vinden tussen de vrijheid, die een fractie moet hebben en
een verantwoordelijke besteding van gemeenschapsgeld. D66 vindt dat deze balans
in de nieuwe verordening is gevonden.

Raadsinformatie
systeem

 Er komt nu
ook een nieuw raadsinformatiesysteem. Voor onze inwoners wordt het mogelijk de
commissievergaderingen via internet te volgen. Dit kan direct, maar ook later
terugkijken is mogelijk. Inwoners kunnen dan die onderwerpen bekijken die hen
het meest interesseren. Ook het opzoeken van de relevante stukken wordt een
stuk eenvoudiger. Het klinkt allemaal geweldig, maar er zullen ongetwijfeld wel
wat aanloopproblemen ontstaan, maar daar komen we zeker wel doorheen.

Woonvisie

 Eindelijk
ligt er nu ook een woonvisie. De visie gaat nu de inspraak in zodat betrokken
organisaties en alle inwoners daar hun mening over kunnen geven. Veel
mogelijkheden om te bouwen zijn er in Bloemendaal niet, daarom is het
belangrijk, dat je vastlegt wat er nodig is en waar dat dan gebouwd kan worden.
De structuurvisie en de woonvisie regelen dat samen. Uit de visie blijkt dat er
vooral seniorenwoningen nodig zijn, die kunnen dan ook zorgen voor de
broodnodige doorstroming.

Verkeersprioriteiten

 Verkeer is
altijd een onderwerp wat in Bloemendaal de gemoederen in beweging brengt. Er
zijn altijd wel punten waar de veiligheid verbeterd kan worden. Nu heeft de
raad op basis van heldere criteria de prioriteiten vastgesteld. Dat geeft
houvast en helderheid voor de inwoners. Volgens deze methode wordt nu ieder
jaar bekeken welke wegen worden aangepakt. We kunnen ons niet altijd helemaal
aan de prioriteiten houden omdat we ook efficiënt met het geld van de inwoners
willen omgaan. Als we verwachten dat over een paar jaar ergens nieuwe riolering
nodig is, dan moeten de verkeersmaatregelen in principe daarop wachten, zodat
de weg niet twee keer op de schop moet.

De raad had
veel tijd nodig voor deze onderwerpen, daarom wordt de beslissing over het
nieuwe afvalbeleid uitgesteld tot de volgende vergadering.

Alice
Jeltes