Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 maart 2011

Waarom de VVD tegen steun aan het Hertenkamp zou moeten zijn

In de gemeentelijke politiek zijn tegenstellingen vaak kleiner dan in de landelijke politiek. Zo is het op gemeentelijk niveau niet uitgesloten dat de linkse SP een coalitie vormt met de VVD die aan de andere kant van het politieke spectrum staat. Een mogelijke verklaring voor deze samenwerkingen kan gevonden worden in het gegeven dat de onderwerpen in de politiek meestal minder ideologisch geladen zijn. De gemeente beslist immers over kleinere en concretere onderwerpen waar een geheel aan ideeën over de toekomst minder van belang is. Toch zijn veel van deze 'kleine keuzes' die worden gemaakt door gemeentelijke afdelingen vaak terug te voeren op de brede ideologie die aangehangen wordt door de moederpartij. Toch worden er soms keuzes gemaakt door lokale partijen die niet in lijn liggen met de landelijke partijlijn.

Zo maakt de VVD zich in Nederland hard voor een 'kleine en slagvaardige overheid'. Op de landelijke website van de partij valt te lezen dat volgens de VVD de belastingen zo laag mogelijk moeten blijven ten einde 'dat hardwerkend Nederland het verdiende geld zo veel mogelijk naar eigen inzicht kan besteden'. Het is mij sowieso onduidelijk wat de VVD doet met mensen die niet hard werken. Moet de ietwat luie arbeider gedwongen worden om zijn geld niet naar eigen inzicht te besteden? En hoe wil de VVD gaan controleren of er wel hard gewerkt wordt? Wat beter controleerbaar is het verlagen van belastingen. De combinatie van zo laag mogelijke belastingen en een focus op het verbeteren van veiligheid lijkt de VVD aan te sturen op een moderne nachtwakersstaat.

Vanuit deze gedachte is het merkwaardig dat de Bloemendaalse VVD-fractie aanvankelijk van plan was om subsidie te verstrekken aan het Hertenkamp. Het Hertenkamp kan moeilijk bezien worden als een noodzakelijke voorziening. In tijden van financiële tegenspoed is het dan ook niet onlogisch om verantwoordelijkheid voor het Hertenkamp over te dragen aan de lokale bevolking. In een eerder stadium heeft de stichting Vrienden van de Hertenkamp de kans gekregen om voldoende financiële middelen te vinden om niet (volledig) afhankelijk te zijn van subsidie. Ondanks dat dit niet gelukt is wilde de VVD aanvankelijk opnieuw subsidie verstrekken aan het Hertenkamp en heeft, toen bleek dat subsidie op de korte termijn niet nodig was, een motie ingediend om de Stichting meer tijd te geven om naar nieuwe financiers te zoeken. Deze motie werd gesteund door alle partijen behalve D66. Van partijen als PvdA en GroenLinks die zich traditioneel sterk maken voor een grote overheid is dit niet verwonderlijk. D66 is een partij die gelooft in de eigen kracht van mensen en vindt dat de stichting genoeg tijd heeft gekregen. Vanuit dat oogpunt is de keuze om tegen de motie te stemmen begrijpelijk. Voor een partij als VVD die 'burgers de ruimte wil geven voor eigen initiatieven' en pleit voor een kleine overheid is dit een opmerkelijk besluit. Buiten het subsidiëren van hypotheken om heeft de VVD weinig met de 'Nederlandse subsidiecultuur'. Het Hertenkamp lijkt niet zonder een stevige subsidie te kunnen overleven. Dat de VVD alsnog zoveel in het werk stelt om een 'luxe' als het Hertenkamp te behouden is niet logisch te verklaren uit de grotere partijfilosofie. Deze opstelling van de lokale VVD is dan ook exemplarisch voor het onvoorspelbare karakter van lokale politiek waarin filosofische partijlijnen niet altijd gevolgd worden.

Tim Jansen