Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 januari 2011

De siertuin van Amsterdam

De burgemeester begint de raadsvergadering op 27 januari 2011 met een grappige verspreking. Hij opent de vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam! De stemming was meteen vrolijk.

Kattendel moet wijken voor duinverstuiving

Na het vragenhalfuur is de impact van het duinverstuivingsproject in de Kennemerduinen nu goed duidelijk voor de raad. PWN wil het Kattendel strand naar het zuiden verleggen en het fietspad omleggen om een stuk nieuwe, niet toegankelijke natuur te realiseren. D66 vindt deze beperking van de recreatie in dit gebied niet wenselijk. De Fietsersbond is ook al in actie gekomen. De wethouder heeft veel vragen meegekregen van de raad en ook aan gedeputeerde staten (de opdrachtgever van het project) worden deze week vragen gesteld.

Nog steeds veel grote vrachtwagens dwars door Bennebroek

Het vrachtwagenverbod in Bennebroek blijkt niet goed te werken. De vrachtwagen van de supermarkt rijdt netjes om, maar veel bollenvrachtwagens rijden toch dwars door het dorp. De portefeuillehouders lichten toe, dat het verbod juridisch moeilijk te handhaven is omdat bestemmingsverkeer uitgesloten en daar misbruik van gemaakt wordt. Maar ze zullen tellingen gaan doen, het bespreken met de politie en overleggen met omringende gemeenten voor oplossingen.

De structuurvisie is vastgesteld

De structuurvisie 2023 voor de gemeente Bloemendaal is een inspirerend document . Het beschrijft de openbare ruimte en daarom realiseren we ons nu goed wat de kwaliteit van onze leefomgeving is – en leggen de basis om die te behouden en zo mogelijk te versterken. De structuurvisie is een belangrijk instrument binnen de Wet ruimtelijke ordening omdat hiermee de waarden en normen voor bestemmingsplannen vastgelegd worden. Maar ook de ruimtelijke dromen voor de toekomst vinden er een plek in. Jerker Westphal van D66 complimenteert het college met het volgens planning voltooien van dit project, de deskundige uitvoering en het mooie resultaat. We zijn echt de siertuin van Amsterdam.
Een breed aangenomen amendement heeft nog wel de genoemde uitvoeringsprojecten in rangorde gezet. Voor een aantal actuele projecten komt het college snel met een concreet plan, een tweede categorie wordt in een bepaald jaar onderzocht en over de derde categorie kan in de volgende raadsperiode beslist worden.

De beeldkwaliteit van Bennebroek

De gemeente Bloemendaal heeft een onderhoudsplan voor de openbare ruimte. Het niveau waarop dit gedaan wordt is vanwege de hoge kosten vrij laag. Daarom vraagt D66 met een motie om in de kadernota de raad de keuze te geven om de wandel- en fietspaden beter te gaan onderhouden in 2012. De wethouder neemt deze suggestie over. De vraag is of er in tijden van bezuinigingen geld voor vrijgemaakt kan worden. Hebben de inwoners er geld voor over om dit wegonderhoud te realiseren. D66 vindt het belangrijk dat wandelaars en fietsers veilig over straat kunnen. Voor ouderen bijvoorbeeld zijn loszittende tegels een belemmering, schoolgaande jeugd moet veilig naar school kunnen fietsen en voor de gezondheid van ieder en voor het milieu is het belangrijk om mensen op de fiets te krijgen. Daarom blijft dit onze aandacht houden. Dat we daarin selectiever worden in tijden van bezuinigingen is vanzelfsprekend, maar alles op het laagste niveau zou in Bloemendaal niet nodig moeten zijn.

Delegatie van ruimtelijke bevoegdheden aan het College

Als laatste is de beleidsnota Ruimtelijke Beoordeling vastgesteld met daarin de categorieën waarvoor geen Verklaring van Geen Bedenkingen van de gemeenteraad nodig is voor een Projectbesluit. Een projectbesluit is een afwijking van het bestemmingsplan. D66 stelt dat de raad de bevoegdheid voor bestemmingsplannen heeft en dat het voorstel van het College een verdergaande delegatie van deze bevoegdheid voorstelt dan wenselijk is. Met een amendement is het voorstel van het College toch aangescherpt. De raad wil wat meer controle houden, ondanks het feit dat dit in een aantal gevallen de aanvraagtermijn voor inwoners en ondernemers wat zal verlengen. D66 heeft zich aangesloten aan bij het voorstel van VVD en GL dat de eerder gevoerde discussie in de commissie Grondgebied over dit onderwerp goed verwoordt. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Conny van Stralen