Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 december 2010

Eindejaarsraad

De agenda van de raadsvergadering op 16 december duidt op een korte vergadering, maar in Bloemendaal kun je daar nooit op vertrouwen.

De financiële verordeningen die ieder jaar opnieuw vastgesteld moeten worden, gaan er vrij vlot doorheen. Een amendement van D66 met een aantal technische aanscherpingen van de financiële verordening haalt het moeiteloos. Heel goed is dat het Treasury statuut nu ook is geactualiseerd. Hoe de gemeente geld uitzet, moet goed zijn geregeld. De VVD is daarbij van mening, dat je als gemeente je geld alleen moet uitzetten bij banken met AA+ rating. Het college vind een AA rating voldoende, maar de raad kiest voor het amendement van de VVD.

De nota Ruimtelijke beoordeling in de nieuwe WRO leidt daarna wel tot discussie. Altijd als de ruimtelijke ordening ter sprake is, komt de raad voor het dilemma te staan: hoeveel ruimte geven wij het college, hoeveel vertrouwen we het college toe. D66 vindt dat de raad op hoofdlijnen moet besturen, maar wil ook de natuur en het groen in de gemeente goed kunnen beschermen. Het college vraagt met het voorgelegde voorstel klaarblijkelijk te veel ruimte. De hele raad heeft moeite met de bepalingen. Er kwam geen overeenstemming en de wethouder gaat het voorstel herzien.

Als laatste komen twee moties over de Hertenkamp in Bloemendaal aan de orde. Na 3 discussietermijnen en 3 schorsingen is het toen toch nog laat geworden, want dit is voor de andere fracties een lastig onderwerp. Het gaat om keuzes maken en duidelijkheid.
CDA, PvdA en GL wilden de Stichting Hertenkamp nog een keer extra geld geven. D66 ziet daar geen heil meer in, bovendien boden de partijen geen degelijke financiële dekking voor de uitgave.
De VVD wil niet overgaan tot extra subsidie, maar vindt dat de stichting eerst de tekorten uit eigen middelen moet aanvullen. Over een half jaar moet de stichting dan laten zien of ze extra inkomsten hebben weten te verwerven en een toekomstvisie presenteren. Dan komt het punt opnieuw op de agenda. Een motie met die strekking is aangenomen door alle partijen behalve D66.
Een jaar geleden was al duidelijk dat de Stichting Hertenkamp de exploitatie niet meer rond kreeg en de gemeente niet bereid was alle tekorten te dekken. Vanzelfsprekend heeft de gemeente op dat moment gezorgd voor continuering van de dierverzorging, maar nu duidelijk een streep gezet bij 46000 euro subsidie per jaar – voldoende om een hertenkamp met alleen herten te houden. Voor het houden van kleinvee erbij moet de Stichting zelf zorgen voor meer donaties en met een bedrijfsplan komen. Tot op heden is daar niets mee gedaan. D66 verwacht niet dat het dit jaar wel gaat lukken, daarom hebben we deze motie niet gesteund.

Na de kersttoespraak van de nestor van de raad zijn er feestelijke alcoholvrije cocktails in de kelder.

Alice Jeltes