Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 november 2010

Samenwerken op gebied van veiligheid levert geen besparingen op

Op donderdag 25 november stonden de Commissie Bestuur & Middelen om 20:00 uur en aansluitend een gemeenteraadsvergadering op de agenda. Het zou dus een lange avond worden.

De avond startte met het bespreken van de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland 2011 in de commissie. Iets waar de raad later op de avond een beslissing over zou nemen.

Het werd al snel duidelijk dat de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in de financiƫle problemen zit. Dit samenwerkingsverband voor brandweer, GGD en rampenbeheersing omvat o.a. Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (Schiphol/Tata/Haven). De kwaliteit van de dienstverlening wordt goed beoordeelt, maar voor 2010 vraagt de VRK extra geld aan de gemeente. Uit een onderzoek van oktober 2010 door Berenschot blijkt dat de organisatie en de financiƫle administratie totaal niet op orde waren en de VRK te weinig middelen hiervoor heeft meegekregen bij de start in 2008. Tevens zou de VRK over een buffer van 3,8 miljoen euro moeten beschikken om de grote risico's op te vangen. Deze reserve ontbreekt Nu zijn de gemeentes de dupe bij tegenvallers.

Alle fracties in de commissie uiten de zelfde grote zorgen en onvrede over de VRK. Het college en een afgevaardigde van VRK namen de zorgen niet weg in hun antwoord. Wel gaven ze aan dat de VRK er alles aan gaat doen om komende jaren tot een kloppende begroting en goede organisatie te komen.

In de daarop volgende volgende raadsvergadering was de VRK ook het belangrijkste agendapunt. De zorgen van de commissie waren al geuit. In de raadsvergadering was dat niet anders. Verschillende amendementen werden ingediend. Uiteindelijk is er raadsbreed een motie aangenomen, waarin wij het college verzoeken de directie aan te vullen met een financieel/bedrijfskundige functie en tussentijds te rapporteren naar de raden over de stand van zaken in de VRK. D66 ging nog in op hoe de raden het best zo'n groot samenwerking verband kunnen controleren. Het idee om daarin met de verschillende raden van de elf deelnemende gemeente gezamenlijk op te trekken kon de goedkeuring krijgen van de burgemeester. In 2011 gaan we dit idee neerleggen bij de andere deelnemende gemeenten. Het blijft als raadslid moeilijk een samenwerkingverband te controleren. Als kleine gemeente zit Bloemendaal in vele samenwerkingsverbanden. De VRK en andere samenwerkingsverbanden zullen nog meer, samen met andere raden onze aandacht krijgen.

In deze raadsvergadering is Alice Jeltes gekozen als lid van de audit commissie en een nieuw commissielid voor Liberaal Bloemendaal benoemd.

JW