Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 november 2010

Start van bezuinigingen met sluitende begroting

Op 4 november kwam de Bloemendaalse gemeenteraad bijeen om de begroting voor 2011 te bespreken. Het beloofde een moeilijke vergadering te worden. Er moet immers bezuinigd worden en dan moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. Hoeveel we moeten bezuinigen is niet exact bekend, maar men verwacht dat het in de komende jaren om ongeveer 10% van de begroting zal gaan.

Om deze begroting rond te maken zal er op veel fronten bezuinigd moeten worden. Zo hebben de fracties van PvdA, GroenLinks, Liberaal Bloemendaal en D66 een voorstel ingediend om te bezuinigen op de kosten van de Raad. Ook zal er bezuinigd worden op communicatiemiddelen, bloemperken en het huldigen van sportkampioenen. Aan de andere kant is het voor de gemeente ook zaak om meer inkomsten te genereren. Zo is er besloten om het parkeertarief in Bloemendaal dorp te verhogen naar 1,20 euro per uur. Dit is voor D66 acceptabel, zeker omdat wij hopen dat dit het probleem van langparkeerders tegengaat.

Toch is het onduidelijk of dit genoeg inkomsten zal genereren voor de toekomst. Bloemendaal is een prachtige groene gemeente met een hoog voorzieningenniveau. Aan dit hoge voorzieningenniveau hangt uiteraard een prijskaartje. Om dit voorzieningenniveau in de toekomst te kunnen behouden, zal de gemeente waarschijnlijk meer geld van de burger moeten vragen. Een verhoging van de OZB is een reƫle optie. Men kan er natuurlijk ook voor kiezen om een lager onderhouds- en voorzieningenniveau aan te houden. Dit is een discussie die D66 graag met de burgers wil voeren, want het gaat uiteindelijk om hun belangen.

Tijdens de vergadering zorgde ook de geplande bezuinigingen op het hertenkamp voor beroering. In de ogen van D66 is het onderhouden van een hertenkamp geen kerntaak voor de gemeente. Momenteel kost het onderhoud van het kamp de gemeente ruim 60.000 euro per jaar. De kosten zijn zo hoog, omdat het kleinvee iedere avond opgehokt moet worden om te voorkomen dat zij gegrepen worden door de vossen. Helaas zijn voor deze tijdrovende klus niet voldoende vrijwilligers te vinden. Bovendien blijft ook een betaalde gediplomeerde kracht nodig in verband met de regelgeving ten aanzien van de verzorging van dieren. D66 kan daarom leven met een hertenkamp met uitsluitend herten. Andere partijen durven hier nog geen beslissing over te nemen en daarom komt het onderwerp terug in de komende commissievergadering.