Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 oktober 2010

Ledenvergadering op 17 november 2010

Leden van D66 en belangstellenden worden door het bestuur met veel genoegen uitgenodigd voor een Algemene
Ledenvergadering (ALV) op woensdag 17 november om 20.00 uur in de grote commissiekamer van het gemeentehuis van
Bloemendaal in Overveen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.      Opening

2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 26 april 2010

3.      Begroting
2011

4.      Flyer
(zie verslag 26 april 2010) 

5.      Structuurvisie

6.      Afvalverantwoording

7.      Verkeer

8.      Provinciale
verkiezingen

9.      Rondvraag

10.  Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Robert van Bussel, secretaris bestuur D66 Bloemendaal

Kom naar de LEDENVERGADERING
op woensdag 17 november 2010
om 20.00 uur, gemeentehuis te Overveen in de grote commissiekamer
(achteringang, trap naar beneden, aanbellen wanneer deur gesloten
)