Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 oktober 2010

Raad loopt warm voor WKO en Hertenkamp

Een bijzonder begin van de raad op 21 oktober 2010: De raadsleden van Liberaal Bloemendaal verlieten direct aan het begin van de vergadering de raadszaal. Omdat er in de raadsvergaderingen sinds een aantal maanden spreektijden worden gehanteerd, willen zij niet langer deelnemen. Volgens hen wordt het democratisch proces daarmee geweld aangedaan.
Wij hebben in de afgelopen vergaderingen van de fractievoorzitters niet van LB gehoord, dat ze problemen hadden met de spreektijden, dus hun actie kwam als een volkomen verrassing en ik begrijp ook niet waarom het hanteren van spreektijden niet democratisch is. Het dwingt je om kort en bondig je standpunt naar voren te brengen en voorkomt oeverloos geklets waar ook niemand op zit te wachten.

De vergadering ging dus verder zonder Liberaal Bloemendaal, met het weer ingestelde vragenuur. De PvdA wilde weten wanneer het college iets ging doen aan de moerassige sportvelden in Bennebroek. Het college kende het probleem en is al bezig met het waterschap om een tot een oplossing te komen

De najaarsnota leidde niet tot een lange discussie. Alle partijen zijn het erover eens dat de financiƫle positie van Bloemendaal zorgelijk is en in november gaan we over de bezuinigingen praten.

Beheer Hertenkamp niet meer mogelijk door vrijwilligers?

Het hertenkamp in Bloemendaal zou een slachtoffer van de bezuinigingen kunnen worden. Niet het hertenkamp zelf is een grote kostenpost, maar het kleinvee moet iedere avond opgehokt omdat ze anders een lekker hapje voor de vossen worden. Dat leidt tot hoge personeelskosten. De behandeling van het onderwerp is uitgesteld omdat een aantal partijen hopen dat er nog een oplossing te vinden is om het kleinvee te behouden. D66 ziet dat niet snel gebeuren en kan leven met een hertenkamp met uitsluitend herten.

Warmte-Koude-Opslag project in Vogelenzang

Midden in het dorp Vogelenzang worden door de woningbouwvereniging nieuwe woningen gebouwd voor ouderen. De gemeente steunt de woningbouwvereniging met een bedrag van ongeveer 22.000 euro per sociale huurwoning. Het mooie van dit project is, dat er duurzaam gebouwd wordt en de woningen worden verwarmd met behulp van warmte-koude opslag (WKO). Daardoor wordt er bij de verwarming en koeling van de huizen nauwelijks CO2 uitgestoten. D66 draagt dit project een warm hart toe. De bijdrage van de gemeente pas ook in het eerder vastgestelde budget per woning voor sociale woningbouw.

De begroting van Paswerk is als laatste onderwerp behandeld. Paswerk krijgt te maken met een forse bezuiniging van het Rijk, dat is vooral zorgelijk voor de meest kwetsbare groepen die bij Paswerk werken en die op de reguliere arbeidsmarkt ook niet terecht kunnen. Dat moeten we goed in de gaten houden.

Om half tien sloot de voorzitter de vergadering. Dat is bijzonder vroeg voor Bloemendaal.

Alice Jeltes