Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 oktober 2010

Nokhoogte beter in bedwang in Bloemendaal

Voor D66 is een maximale nokhoogte belangrijk voor het behoud van het karakter van de gemeente Bloemendaal. De wijk Duin en Daal is een beschermd dorpsgezicht en daarom is daar een maximale nokhoogte in het bestemmingsplan vastgelegd. In de overige bestemmingsplannen wordt alleen gesproken over een goothoogte en dat levert een nieuwe Bloemendaalse bouwstijl op: een goothoogte die een volwassen persoon met gestrekte arm kan aanraken en dan 2, 3 of 4 etages in een grote rondgebogen kap. Vaak best mooi, maar op bepaalde plekken wel hoger dan de bedoeling is – naar onze mening. Een voorbeeld staat aan de kop van de Zeeweg en er zijn diverse villa’s in deze stijl gebouwd. Steeds iets hoger bouwen mag, als er geen maximale hoogte in bestemmingsplannen staat – zolang de welstandscommissie het goedkeurt.

In het verkiezingsprogramma van 2008 heeft D66 opgenomen dat er in een bestemmingplan voor bebouwing naast goothoogte, ook nokhoogte moet worden genoemd. Dit geeft meer duidelijkheid voor eigenaren en omwonenden. Het ontbreken van regelgeving is een reden dat het dorpse karakter verloren gaat. Deze programmawens heeft het coalitieprogramma niet gehaald, maar D66 heeft het wel in de raad herhaaldelijk ter sprake gebracht. Op momenten dat bestemmingsplannen, bouwplannen of de rapportage van de welstandscommissie ter sprake kwam, zijn de argumenten steeds ter sprake gebracht. En met resultaat.

Het misverstand, dat een welstandscommissie de bouwhoogte beperkt houdt wanneer daar geen bepalingen in het bestemmingsplan staan, is nu uit de wereld. Door vragen aan de welstandscommissie en een rapport daarover is duidelijk dat, als er geen bouwhoogte in bestemmingsplannen staat, de welstand niet verhinderd om een hoog gebouw neer te zetten – mits het plan aan de overige criteria van de welstandnota voldoet. Dus: kom met een goed plan en je kunt hoog bouwen in Bloemendaal!
Dat is niet de wens van de gemeenteraad van Bloemendaal. Dus is er nu overeenstemming om bij het vaststellen van nieuwe of herziene bestemmingsplannen de hoogte van de bebouwing aan maxima te gaan verbinden: hetzij nokhoogte, hetzij goothoogte met dakhellingshoek. De deskundigen zullen zich er nog over de precieze uitwerking buigen.

Conny van Stralen