Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2010

Veiling in Bloemendaal

Voor een onwetende buitenstaander leek de raad van donderdag 23 september wel een veiling. Zestien punten werden in rap tempo afgehamerd. Niet zo leuk voor de publieke tribune, maar wel een teken van goede voorbereiding van zowel ambtenaren als commissies.

Onder de hamerpunten ook het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Meer en Berg. D66 kan met het grootste deel van dit bestemmingsplan instemmen, maar kan zich niet vinden in de wijziging van de oude poort. Aan de inwoners is steeds toegezegd, dat deze alleen voor langzaam verkeer en calamiteiten gebruikt zou worden; nu wordt het toch de ingang voor auto’s, die naar het hoofdgebouw moeten. Wij hebben hierover een stemverklaring afgelegd.

Maar de raad begon met de installatie van een nieuw VVD raadslid, Martin van der Bunt. Hij neemt de plaats in van Hans Pieterson, die verongelukte tijdens het werkbezoek aan de reddingsbrigade. We zullen de aanwezigheid van Hans missen.

Er bleven twee bespreekpunten over: de evaluatie van de intergemeentelijke belastingdienst en het beleidsplan voor de Veiligheids Regio Kennemerland. D66 had voor beide punten een motie voorbereid.

De intergemeentelijke belastingdienst moet efficiënt kunnen werken, maar dit lukt niet altijd omdat de verschillende gemeenten verschillende grondslagen gebruiken voor de belastingheffingen. Conny van Stralen diende een motie in waarbij het college 2 dingen wordt gevraagd om bij nieuwe voorstellen:
1. goed te kijken of we kunnen aansluiten bij een systeem van een andere deelnemende gemeenten, zodat de belastingdienst efficiënter kan gaan werken.
2. de uitvoeringskosten van alternatieven helder te maken, omdat deze altijd doorberekend worden aan de inwoners en daarom meegewogen moeten worden bij de beslissing welke grondslag het meest wenselijk is.
Deze motie is aangenomen met steun van de wethouder. Ook de D66 fracties in de andere deelnemende gemeenten zijn benaderd en zullen dit onderwerp bespreken in hun raden.

De Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) scoort goed wat betreft het zorgen voor veiligheid in onze regio. Bedrijfsmatig zijn er echter grote problemen en is het alle hens aan dek om financiële controle op alle onderdelen te krijgen. Daarom stelt de VRK nu het maken van een nieuw risicoprofiel opnieuw uit. D66 diende een motie in om het college te vragen bij de VRK er op aan te dringen om er naar te streven om dit risicoprofiel wel te maken voor de wettelijke datum van 1 april 2011. Een volgens de nieuwe methode gemaakt risicoprofiel is een belangrijk instrument voor de raad om invloed uit te oefenen op de beleidsprioriteiten van de VRK. Een zorgpunt bij gemeenschappelijke regelingen is vaak de invloed die je nog hebt als raad op het beleid. Daarom is uitstel – eerst een jaar, nu nog bijna een jaar erbij – een zorgpunt. Mede omdat het lastig zal zijn een in het vooruitzicht gesteld bezuinigingskeuzemenu goed te beoordelen. Veiligheid is een vak. D66 had dat graag met een interactief en multidimensionaal risicoprofiel gesteld wat moet en wat niet hoeft. De motie kreeg echter geen medestanders in de raad. Wel ligt hij ook bij de andere D66-fractie binnen de VRK-regio ter overweging.

Alice Jeltes