Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juni 2010

Volgende stap naar structuurvisie: de inwoners aan zet

Drie belangrijke onderwerpen stonden er op de raadsagenda van 27 mei: de concept-structuurvisie, de jaarrekening en de voorjaarsnota.

Structuurvisie voor de gemeente Bloemendaal

Eerder stelde de raad al de kernkwaliteiten van de gemeente vast. Nu is de concept-structuurvisie op de agenda van de raad – echter alleen om te besluiten of dit concept nu de inspraak in kan. D66 is tevreden over het concept. Natuurlijk zouden wij sommige dingen graag anders zien, maar het stuk is goed geschreven en biedt volop ruimte tot discussie. Het is belangrijk om nu de mening van onze inwoners te horen. Dan kunnen we met de opvattingen van onze inwoners tot een goede discussie en besluit in de raad komen. Ik hoop daarom dat ieder Bloemendaler zich met deze structuurvisie gaat bemoeien, want het gaat erom hoe onze gemeente zich de komende jaren gaat ontwikkelen, dus alstublieft geef uw mening! De 1e inloopavond over de structuurvisie is op woensdag 16 juni. Hier meer.

Jaarrekening 2009

De eerste jaarrekening van de nieuwe, heringedeelde gemeente sluit met een klein tekort. Dat is uitzonderlijk voor Bloemendaal. In mijn 12 jarig raadslidmaatschap heb ik dat nog maar een keer eerder meegemaakt. Het lijkt erger dan het is. Een overschot lijkt mooi, maar kan ook betekenen dat er in een jaar te weinig projecten zijn uitgevoerd, dan gepland en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Een tekort in een fusiejaar is te begrijpen. Twee organisaties in elkaar passen is een zware opgave, dan moet er wel eens extra personeel of deskundigheid worden ingehuurd.

Voorjaarsnota 2010

De voorjaarsnota is het eerste moment waarop de begroting wordt bijgesteld. Je wilt natuurlijk het liefst vasthouden aan je begroting, maar de wereld staat niet stil, dus dat lukt gewoon niet. Neem de afgelopen winter. Bloemendaalse straten werden tijdig schoongeveegd en ik hoorde daar veel positieve reacties over. Maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan, dus er is meer nodig voor het schoonhouden van de wegen en de vorst heeft natuurlijk ook veel schade aangericht. Verder zijn er ook nog wat zaken die in het fusieproces over het hoofd waren gezien, kan gebeuren.
Er komen natuurlijk moeilijke tijden aan. In september komt het college met bezuinigingsvoorstellen. Die zullen wij kritisch bekijken. Het zal betekenen dat je aan aantal taken als gemeente moet afstoten of minder intensief moet uitvoeren. Of er wordt meer geld aan de inwoners gevraagd, maar daar zitten onze inwoners vaak ook niet op te wachten. Ik verwacht daar in de raad stevige discussies over en ook daar kunt u zich als burger natuurlijk mee bemoeien. Wat kan er wel een tandje minder in Bloemendaal of hecht u aan een hoog voorzieningen niveau en hebt u daar ook wel wat geld voor over.

Opknappen raadszaal

De raadszaal wordt ook opgeknapt. Dat lijkt wat luxe in deze tijd van bezuinigen, maar de gordijnen vallen bijna uit elkaar, de bekleding van de stoelen vertoont scheuren en de verf bladdert van de muur. Er is al heel lang niets aan deze zaal gedaan. Onderhoud is echt nodig en geen overbodige luxe.

Alice Jeltes