Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 april 2010

Welstand, weerstand en ontgrenzingen in de raad

<!–
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Cambria;
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Cambria;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page Section1
{size:595.0pt 842.0pt;
margin:72.0pt 2.0cm 72.0pt 70.9pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

In de raadsvergadering van donderdag 22 april was een van de eerste mededelingen van de wethouder Kokke dat in de structuurvisie van de provincie Noord-Holland een aantal groengebieden in de gemeente Bloemendaal ontgrensd worden uit de ecologische hoofdstructuur. Het gaat om de weilanden naast de Kleverlaan, de weilanden van Veen & Duin in Bloemendaal en Woestduin bij Vogelenzang en ontgrenzen betekent dat deze gebieden niet meer onder die noemer bescherming genieten als groengebied. D66 heeft de wethouder gevraagd hiertegen bezwaar te maken. De wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken en als dit niet mogelijk of zinvol is met een reactie te komen hoe de bescherming dan wel geregeld kan worden.

Nieuwe manier van afvalinzamelen

Goed nieuws uit het college is dat de inspraakbrochure over afvalinzameling is verspreid onder de inwoners en de structuurvisie voor de zomer in de raad komt.

Hamerpunten

De raad stemde in met het gaan invoeren van de bestuurlijke strafbeschikking als nieuwe vorm van verbaliseren voor de BOA’s (= Bijzondere Opsporings Ambtenaren) en stelde een nieuwe verordening straatnaamgeving en huisnummering vast omdat de wetgeving hierover gewijzigd is.

Weerstandsvermogen is voldoende

De nota Weerstandsvermogen werd vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de financiële risico’s en weerstand (reserves) van de gemeente en drukt de balans hierover uit in ratio’s voor incidentele en structurele weerstandsvermogen. Als deze 1 is, is ze in balans. Deze nota was gebaseerd op de begroting 2010 en stelt vast dat het structureel weerstandsvermogen van de gemeente voldoende (1,1)) is en het incidenteel weerstandvermogen ruim voldoende tot uitstekend(1,8 – 22,4). Het weerstandsvermogen wordt steeds in de jaarrekeningen en begrotingen (met een meer gedetailleerd risicoprofiel) gerapporteerd en is een belangrijk instrument voor strategisch financieel beheer. D66 is van mening dat een gemeente prudent financieel moet handelen, maar niet voor onnodige reserves. Dat is geld van de burgers die van ons zelf mogen kiezen hoe ze hun spaargeld willen investeren. Bij de begrotingsdiscussie is de rapportage over weerstandsvermogen bepalend voor de mogelijkheden van nieuwe uitgaven. Wij zagen dit niet als het moment om de ratio’s zelf te gebruiken voor sturen aangezien deze nota ook uitgaat van de reeds vastgestelde begroting 2010. De andere partijen vonden het echter wel nodig om het minimale weerstandsvermogen hoger vast te stellen dan het minimumeis van 1, nl. In balans zijn. Wij hebben ons hier niet bij aangesloten. Bij de begroting 2011 zullen wij echter wel kritisch kijken naar de ingeschatte risico’s voor 2011. Er is al nieuws over tekorten bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) doorgedrongen tot de raad.

Welstand wordt bewaakt

In de commissie Grondgebied twee weken geleden was de nieuwe Welstandsnota hij uitgebreid besproken en toegelicht door de Welstandscommissie. Deze nota is de combinatie van de Welstandsnota’s van Bennebroek en Bloemendaal met wat verduidelijkingen, maar ook verruimingen waar wenselijk geacht. Het onderwerp nokhoogte werd door ons ter sprake gebracht en de discussie maakte duidelijk dat het bestemmingsplan bepalend is voor de maatvoering. Als daar geen nokhoogte in vermeld staat (wat in de meeste bestemmingsplannen van onze gemeente nu niet het geval is), dan kan de Welstandscommissie geen hoge ontwerpen afkeuren als ze aan de welstandscriteria voldoen. D66 is van mening dat onze bestemmingsplannen niet alleen goothoogte zouden moeten vermelden, maar ook nokhoogte. We zien al een nieuwe Bloemendaalse bouwstijl ontstaan: Een goothoogte vrij laag en drie tot 4 etages onder een hoge gebogen kap. Vaak met stijl ontworpen, maar toch zien we graag de maximale hoogte van gebouwen vastgelegd in de bestemmingsplannen. De wethouder heeft toegezegd met een advies te komen hoe we dit in de bestemmingsplannen kunnen gaan realiseren. De commissie Grondgebied kon al unaniem instemmen met de nieuwe Welstandsnota, maar D66 wilde dit belangrijke stuk voor de inwoners ook in de raad graag even toelichten. Vanwege de verruiming van de criteria hebben we ook een motie ingediend om de verruiming in de raad over 2 jaar te evalueren. De andere raadsleden waren het hier inhoudelijk mee eens, maar omdat de in de nota beschreven jaarlijkse evaluaties dit ook goed mogelijk maken werd de motie overbodig geacht en door ons ingetrokken. Wij zullen echter dit punt in de evaluatie t.z.t. wel specifiek aandacht geven.

Speerpunt duurzaamheid

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks over het nog niet presenteren van de lokale milieuagenda 2010 aan de raad heeft Wethouder Schep toegezegd deze nog voor de zomer in de raad te bespreken – vooruitlopend op presentatie van de gemeentelijke duurzaamheidvisie in de herfst. Daar waren wij ook blij mee.

CVS