Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2010

Kom naar de ALV op 26 april 2010

Op maandag 26 april wordt de tweede algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal in dit jaar gehouden. Lokatie: het gemeentehuis te Overveen in de grote commissiekamer (achteringang, trap naar beneden), aanvang 20.15 u. 
Iedereen welkom, ook niet-leden! (voor de goede orde: de laatsten hebben op de vergadering geen stemrecht)

AGENDA
1. Opening
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 18 januari 2010
3. Landelijke verkiezingen van 6-6-2010
a. Benoeming campagne Commissie
b. Begrotingswijziging i.v.m. de verkiezing
4. Terugkoppeling/verslag werkgroep Structuurvisie
5. Regio-bijeenkomst
6. Rondvraag
7. Sluiting.