Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2010

Goed bezochte ALV op 18 januari 2010

De Algemene Leden vergadering van de afdeling Bloemendaal op 18 januari 2010 was met 22 aanwezige leden weer goed bezocht. Er was een terugblik op een goed jaar 2009 waarin o.a. de afdeling D66 Zandvoort van de grond is gekomen en de wethouder tevreden was over de interactie met de inwoners en over meer samenwerking in de regio. Lees hieronder het gehele verslag. 

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:NL;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 18/1/10

AGENDA

1.         Opening

2.         Verslag
Algemene Leden Vergadering 26 oktober 2009

3.         Jaarverslag
2009

4.         Financiën.

a.         Begroting
2010

b.         Financiële
steun aan D66 Zandvoort i.o.

5.         De gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort

6.         Regio
activiteiten

7.         Programma
van activiteiten in 2010 

8.         De
Structuurvisie.

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:NL;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

Aanwezig: 22 leden

Afwezig met kennisgeving: 7 leden)

1.         Om 20.15
opent de Voorzitter de vergadering.

2.         Geen
opmerkingen over het verslag van 26-10-09

3.         Er zijn geen vragen over het jaarverslag.

4.         Financiën
van 2009, Overzicht jaarrekening 2009 zie bijlage bij de uitnodiging voor deze
vergadering: De interim Penningmeester geeft uitleg. Een batig saldo van Euro
1600.–. De Voorzitter van de Kascommissie complimenteert de interim Penningmeester
met het overnemen van de Penningen. Zandvoort is binnen het budget gebleven. De
jaarrekening wordt aanvaard met dank aan de Penningmeester.

Exploitatiebegroting 2010:
De Penningmeester geeft uitleg:
Uitgaven voor Bloemendaal zullen beperkt blijven. D66 Zandvoort is nu
zelfstandig maar vraagt tot de verkiezingen nog Euro 900.–. Na enig discussie
blijft een lid uit Bennebroek principieel tegen. Bij stemming is de meerderheid
voor. Zandvoort dankt voor de steun. Exploitatiebegroting is goedgekeurd. De
reservering van de volgende verkiezingen zal op de volgende ALV worden
besproken.

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:NL;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

5.         D66
Zandvoort doet verslag over het Verkiezingsprogramma van D66 Zandvoort (is
vanaf 1-1-10 zelfstandig) Speerpunten: faciliteiten voor jonge gezinnen/
jeugdhonk/ duurzaamheid/ middenboulevard/ ”
vrijheid-verantwoordelijkheid-handhaving”/ verantwoord vernieuwend. Een en
ander is te lezen op de website van D66 Zandvoort.

6.         De
Voorzitter geeft uitleg: Er zijn twee bijeenkomsten met regio Zuid Holland en
omliggende Gemeenten geweest. De visie m.b.t. het openbaar vervoer kwam ter
sprake. De Wethouder vult aan: er zijn 12 nieuwe afdelingen opgezet met potentiële kandidaten voor de volgende verkiezingen. Zij vraagt aan de fractie ruimte
voor meer regionale activiteit.

7.         Trefwoorden:
Regioplan/ zomeractiviteit/ politiek Café Zandvoort (volgende data te
Zandvoort zijn: 29-1 en 19-2) / flyer
actie te Bloemendaal: waarin verslag van het eerste jaar functioneren van de
fractie en werving voor lokaal lidmaatschap.

8.         De Voorzitter
en de Voorzitter van de fractie  geven
uitleg: Er is een nieuwe wet per 1-7-09. De Gemeente is verantwoordelijk  voor de eigen ruimtelijke ordening. Zo ook
de Provincie. Dit maakt overleg broodnodig. Voor Bloemendaal is er een
structuurvisie met 3 scenario’s. Er zijn info-avonden geweest en een enquête via internet. Een en ander is op
plattegrondjes te zien.
Voorstel vanuit de vergadering: een werkgroep die de
structuurvisie doorneemt en rapporteert op de volgende ALV. Vier leden nemen
zitting in deze commissie. De Voorzitter en een lid van D66 Zandvoort zullen het vervoer in
de regio doornemen.

9.         Vraag: kunnen de
data van de ALV eerder bekend kunnen worden gemaakt. Het bestuur zal hiermee
rekening houden

            De
Wethouder geeft uitleg over een aantal succesvolle acties in het eerste jaar
van haar wethouderschap: betere interactie met de bewoners van de gemeente /
vorderingen met de aanleg van de weg bezuiden Bennebroek / het damherten-probleem met mogelijke oplossingen.

            De
voorzitter van de fractie deelt het jaarverslag van de fractie uit en geeft commentaar.

            Er worden
afspraken gemaakt voor de flyer actie. zie 7.

            Er worden
vragen gesteld aan de Wethouder over de plastic inzamelingen. In sommige gebieden
in Bennebroek loopt de actie nog niet goed of is zelfs onbekend bij de bewoners. De wethouder
neemt er notitie van. De inzameling is nog voorlopig en zal na een jaar worden geëvalueerd.

10.       Om 22.10
sluit de Voorzitter de vergadering.

Secretaris D66 Bloemendaal