Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

Kom naar de ALV op 18 januari 2010

De eerste algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal in het nieuwe jaar wordt gehouden op maandag 18 januari 2010 om 20.15 uur, gemeentehuis te Overveen in de grote commissiekamer (achteringang, trap naar beneden)

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 26 oktober 2009
3. Jaarverslag 2009
4. Financiƫn.
a. Begroting 2010
b. Financiƫle steun aan D66 Zandvoort
5. Verloop en beleid m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort
6. Regio activiteiten
7. Programma van activiteiten in 2010
8. De Structuurvisie.
9. Rondvraag

10. Sluiting

De nieuwe structuurvisie voor de gemeente

De gemeente Bloemendaal ontwikkelt een structuurvisie. Het wordt een document waarin beschreven wordt hoe we de komende decennia om zullen gaan met ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, natuur, toerisme en cultuur.

Deze structuurvisie vormt vervolgens de basis voor de bestemmingsplannen in Bloemendaal. Het is dus een belangrijk stuk waarin vast komt te liggen hoe de gemeente er de komende jaren uit moet gaan zien.

Er zijn al een paar inspraakavonden geweest, maar de inwoners van Bloemendaal kunnen nog steeds hun mening geven.
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente: structuurvisie (en zie ook hier).