Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2009

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.)

In januari zal de raad zich buigen over een nieuwe A.P.V. De A.P.V. is  een gemeentelijke wet, die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die  tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mogen en moeten gemeenten verordeningen uitvaardigen en ook handhaven.

De A.P.V.'s van Bennebroek en Bloemendaal moesten nog geharmoniseerd worden na de fusie, maar omdat er inmiddels een nieuw VNG-model bestaat voor een gemeentelijke A.P.V. is die het nieuwe uitgangspunt.

Het eerste voorstel is al hier beschikbaar op de website van de gemeente (download van 2MB pdf).

De D66 fractie hoort graag de mening van inwoners over zaken die zij beter of anders geregeld zouden willen zien.
Voor D66 is vereenvoudiging van de regelgeving belangrijk. Wij onderzoeken momenteel op welke punten we onze A.P.V. daarop aan kunnen passen. Email ons Uw suggesties via fractie@d66bloemendaal.nl  Leden kunnen ook meepraten op Plein66