Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2009

Haringbuys plannen komen straks terug bij de raad

In de raad van 17 september bracht D66 met succes een motie in over de planvorming van het Haringbuys-terrein in Aerdenhout.

Bouwplannen voor Haringbuysterrein

Met het Haringbuysterrein bedoelen we een stukje onbebouwd gebied op het grensgebied van Heemstede en Aerdenhout. Het heeft de naam gekregen van een oude voormalige herberg die nog in het midden van de Zandvoorterweg ligt. Heemstede heeft inmiddels het Vogelpark gebouwd en het gebied in Aerdenhout is grotendeels in het bezit van de gemeente Bloemendaal. Het is al enige tijd aangemerkt als bouwterrein en momenteel is de planvorming gestart. Er zijn nog geen beslissingen genomen wat er moet gaan gebeuren, maar het uitgangspunt is wel dat de investering terugverdiend moet gaan worden.

Jerker Westphal, raadslid voor D66, had voor het agendapunt "Plan van Aanpak Ontwikkeling Haringbuysterrein" een motie voorbereid waar CDA, GroenLinks en VVD zich bij hadden aangesloten. De raad stelt met deze motie zeker dat de kaders en voorschriften voor verdere planvorming later door de raad besloten gaan worden en geeft het college dus niet de vrije hand voor invulling van bouwplannen.

Hiermee willen wij zeker stellen dat we direct invloed kunnen uitoefenen op de mate en aard van de bebouwing van het gebied.

Wat kwam er verder ter sprake in de raad?

Bij de mededelingen werd bericht over de succesvolle open monumentendag en de verbeteringen op de gemeentelijke website over monumenten alsmede de zorg daarvoor. Klik hier voor meer informatie.

De wethouder informeert ook over de gedeeltelijke uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Marinehospitaalterrein. De gemeente is in het gelijk gesteld. De vervolguitspraak wordt nog afgewacht. Wij zijn het niet eens met hoe de wethouder daar publiekelijk op heeft gereageerd en hebben dat in een persbericht eerder al gecommuniceerd.

In de Week van de Vooruitgang hebben college-en raadsleden in het kader van het thema Milieu en Duurzaamheid opwindbare lampjes uitgedeeld aan kinderen en ouders die lopend of op de fiets naar school kwamen.

Namens de klankbordgroep Kengetallen en Prestatie-indicatoren heeft Conny van Stralen de raad ingelicht over de voortgang om de komende begroting 2010 meer "S.M.A.R.T." te krijgen.

Rekenkamercommissie benoemd

Vijf onafhankelijke leden zijn benoemd in de nieuwe rekenkamercommissie en gaan nu aan de slag. Ze gaan zelfstandig aan het werk, dus wij zijn benieuwd wat ze gaan kiezen als hun onderzoeksterrein. Misschien zijn we het zelf wel als raad!

Zomernota

De behandeling van de Zomernota leverde aardig wat discussie op. Dit college begroot strakker dan ervoor. Daardoor zit er minder ruimte in de budgetten en komt het college met een aantal mee- en tegenvallers (meer van het laatste). Daar is vanzelfsprekend discussie over, maar is ook inherent aan strakker begroten. De PvdA kwam met een serie amendementen, die losgekoppeld uitgebreid besproken zijn en daar is over gestemd. Duidelijk in deze vergadering was dat er dualistische gewerkt word. Geen afspraken tussen coalitiepartijen, maar op inhoud stemmen.

CVS