Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2009

In kernkwaliteiten vastgelegd hoe mooi de gemeente is

Hoe mooi we wonen beseffen we niet altijd. Maar als je de kwaliteit van het landschap in detail professioneel beschreven ziet, weet je weer precies waarom het belangrijk is om dat te behouden voor de toekomst. Daar hebben we over gesproken in de raadsvergadering van 15 oktober.

Volle agenda

Met 21 agendapunten (exclusief de opening en de sluiting) was de raadsagenda weer meer dan gevuld. Direct werd het agendapunt onderhoudsvoorziening wegonderhoud doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling van volgende maand. Dat scheelde al weer. Ook was meteen duidelijk dat het ICT beleidsplan ook niet inhoudelijk behandeld zou worden want er was afgelopen week nog te veel discussie over het stuk. De opmerkelijkste punten hieronder even op een rij.

Alice Jeltes voorzitter van Commissie Samenleving

Onlangs is er een commissievoorzitterschap vrijgekomen. De voorkeur bestond voor een kandidaat vanuit de oppositie, maar dat bleek niet haalbaar. Nu is Alice Jeltes unaniem benoemd tot voorzitter van de commissie Samenleving.

Wonen aan het dorpsplein in Bloemendaal

LB maakte van de 4e herziening van het bestemmingsplan Bloemendaal-Dorp een bespreekpunt. Er is een bouwplan aangevraagd om boven een horecagelegenheid op het dorpsplein een derde bouwlaag te maken en daar op de 1e en 2e etage woningen te maken. Het huidige bestemmingsplan voorziet in deze uitbreiding, alleen de bestemming van de 1e etage moet in het bestemmingsplan gewijzigd worden van horeca naar woning. En daar is LB tegen, omdat ze wonen boven horeca niet gepast vinden. Wij zien dat bezwaar niet. Er wonen ook mensen naast, er wordt horeca vervangen door woonruimte, dus we krijgen meer woonfunctie aan het dorpsplein (wat wij een goede ontwikkeling vinden). Het voorstel tot herziening werd aangenomen.

Direct actie voor jongeren zonder werk

D66 heeft voor het PvdA amendement op de tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren gestelmd. Deze aanvulling behelst dat er direct actie ondernomen wordt voor stageplaatsen, werkervarings- en traineeplekken bij de gemeente. 

Gezondheidsbeleid opnieuw uitgezet

Bloemendaal heeft nu ook een nota en actieprogramma gezondheidsbeleid. Dit is een wettelijke taak, waarin een gemeente wel zelf de speerpunten kiest. Voor Bloemendaal zijn dat psychische gezondheid (met name depressie- en angststoornis) en schadelijk alcoholgebruik. Het D66 amendement om de 6 minuten norm van de Hartstichting voor AED-plaatsing te nuanceren door toevoeging van bedieningsdeskundigheid heeft het niet gehaald.

Kernkwaliteiten van het landschap bepaald

Het eerste onderdeel van de structuurvisie is door de raad aangenomen. Het zijn de kernwaliteiten van het landschap van Bloemendaal. In de commissievergadering de week ervoor waren er nog heel veel kritiekpunten, maar de ambtenaren hadden een zeer nauwgezette poging gedaan om het stuk te amenderen met een aanvulling. Op aangeven van D66 is de kernkwaliteit over laanbomen nog toegevoegd. De raad was er blij mee en wij zijn ook blij met deze kernkwaliteiten. Jammer dat er in de raad een wat onnozele discussie ontstond over het woord “groen”. 

Referendumverordening verlengd

De referendumverordening van Bloemendaal is opnieuw bekeken vanwege de nieuwe model-verordening van de VNG. De mogelijkheid van een raadplegend referendum is verwijderd en wat blijft is dus het raadgevend referendum, inzetbaar alleen door de inwoners. Er bestond geen draagvlak om meer te veranderen. Met GroenLinks hebben we een poging gedaan om nog een aspect toe te voegen, nl het dorpskernenbeleid i.e. de mogelijkheid om een referendum voor een dorpskern aan te vragen. Er was geen meerderheid voor.

Deze keer twee verworpen amendementen voor D66, maar wel mooie kernkwaliteiten en de structuurvisie verder op dreef. Pas na twaalven konden we naar de raadskelder. Volgende maand bijten we in de begroting voor 2010.

CVS