Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Zomers stranddebat in Zandvoort

Op 26 juni is door de afdelingen Bloemendaal en Amsterdam en Regio Noord-Holland in het Wapen van Zandvoort te Zandvoort een debat georganiseerd met als onderwerp: Wat zijn voor D66 de kenmerken van Metropool regio Amsterdam.

De opening en verwelkoming werden verricht door onze voorzitter Hein Struben.

De D66-inleiders waren: Ivar Manuel, fractievoorzitter gemeenteraad Amsterdam, Joke Geldhof, lid van de Provinciale Staten en Annemieke Schep, wethouder te Bloemendaal.

Ivar Manuel hield een betoog over de toekomst van metropool Amsterdam. Hij schetste een beeld van de toekomst van de Metropool in het licht van de internationale ontwikkelingen en de betekenis voor de verdere verstedelijking van Amsterdam en de regio. Daarbij wordt een evenwicht tussen economische activiteit en de kwaliteit van het landschap en groen, nagestreefd. Men moet hierbij denken aan een hand met gespreide vingers waarbij de vingers de bebouwing verbeelden en de ruimte ertussen het groen. Verdichting van de stad en uitbreiden van het stadsmilieu vragen ruimte. De druk op regio door de woningbouw taakstelling (150.000 woningen tot 2030) maakt extra infrastructuur tussen Almere en Amsterdam noodzakelijk. Voor onze regio zou dat betekenen dat er minder groen zou komen. Dit leidde uiteraard tot veel discussie!

Joke Geldhof hield een exposé over de activiteiten van de provincie en spitst het toe op de financiële perikelen van de provincie van de afgelopen tijd. Uitgebreid werd ingegaan op de positie van het college van gedeputeerden Staten en de commissaris van de Koningin. Hierover werden diverse vragen gesteld.

Annemieke Schep met in haar portefeuille onder andere groenvoorziening en milieu legde uit welke klimaat neutrale maatregelen in de gemeente Bloemendaal getroffen kunnen worden.

Er volgde nog een discussie en ook ideeën kwamen van alle kanten naar de sprekers toe.

Er waren ongeveer 30 deelnemers uit Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Bloemendaal en de Regio Noord-Holland.

De aanleiding was de viering van de heroprichting van de afdeling Zandvoort van D66 en dus ook het kleine maar groeiende aantal leden van Zandvoort waren in ons midden.

Afdeling Zandvoort van D66 staat weer op de kaart!

Robert van Bussel
Secretaris D66 afd Bloemendaal