Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Kom naar de ALV op 26 oktober

Op 26 oktober zal de Algemene Ledenvergadering van D66 Bloemendaal en Zandvoort worden gehouden in het Gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen om 20.15 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 12 januari 2009
3. Formele (tijdelijke) toevoeging D66 Zandvoort aan D66 Bloemendaal. Verloop en beleid m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen
4. Benoeming van Clair Kerkman tot bestuurslid als vertegenwoordiger van D66 Zandvoort. Verslag ALV D66 Zandvoort 11 juni 2009
5. Financiën.
    a. Budget 2010
    b. Financiële steun aan D66 Zandvoort i.o.
6. Volkshuisvesting in Bloemendaal: discussiestuk door Alice Jeltes.
     Tekst ook te vinden in D66 Bloemendaal-terras op Plein66
7. Terugkoppeling activiteiten fractie en wethouder
8. Activiteiten D66 Bloemendaal m.b.t
    a. Millieumarkt 7 november
    b. Bijwonen van de raadsvergaderingen en fractievergaderingen
    c. Activiteiten als het “Stranddebat” van afgelopen zomer
    d. Verticaal overleg gemeente/regio i.v.m. “Metropool Amsterdam”
    e. Politiek cafe
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ingang aan achterzijde gemeentehuis, trap naar beneden.
Druk op bel wanneer deur gesloten.