Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Geothermie toegevoegd aan Europees Verkiezingsprogramma

Op het D66 congres van 7 maart in de Doelen in Rotterdam (waar
meer dan 1100 leden waren) heeft D66 Bloemendaal twee amendementen op
het Europese verkiezingensprogramma ingediend. De amendementen gingen
beide over het toevoegen van geothermie aan de mogelijke alternatieve
energiebronnen.
Het 1e amendement (korte toevoeging van geothermie) werd direct
overgenomen door het landelijk bestuur, het 2e amendement (een toelichting wat
geothermie is)  werd afgeraden. Daarom kreeg Alice de kans om dit amendement te verdedigen. Bekijk hier hoe Alice Jeltes het
amendement presenteert en de stemming met de roze stemkaarten: Link naar Youtube
De schriftelijke stemming later pakte net in ons nadeel uit. Het 2e amendement is verworpen

Indiener:            Afdeling Bloemendaal
Woordvoerder:   Alice Jeltes
Amendement:     Amendementen op voorstel Concept EU Verkiezingsprogramma
Betreft:              Hoofdstuk 2, regels 278-279,  317-318, 348

1e amendement

R
278-279: Toevoegen aan opsomming “hernieuwbare energie, zoals wind- en
zonne-energie, geothermie en bio-brandstof.  (note: vooral geothermie
lijkt een ondergeschoven kind, vooral in NL, en het noemen ervan
promoveert ook deze insteek.)

2e amendement

R 348 toevoegen:
Geothermie.
Bij het zoeken naar duurzame energie moeten we ook denken aan
geothermie. Met geothermie kun je huizen verwarmen en met diepte
geothermie zelfs hele woonwijken. Geothermie begint met het simpele
gebruik van bodemwarmte op een paar meter diepte voor woonhuizen, tot
enkele kilometers diep voor kassen of woonwijken.
Ondiepe geothermie – via open systemen of warmtewisselaars – en warmtekoude – opslag is in Nederland al heel gebruikelijk.
Dat
ligt anders bij diepe geothermie. Diepe geothermie maakt gebruik van
heet grondwater uit diepere watervoerende lagen. Eén van de bekendste
voorbeelden is de tomatenkweker uit Bleiswijk die water uit een
waterhoudende zandlaag op 1700 meter diepte haalt. Tegenwoordig kijkt
men tot meerdere kilometers diep. Als het formatiewater ruim boven de
100ºC is, is het te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. TNO
heeft onderzoek gedaan en ontdekt dat in het noorden van Nederland
daarvoor diverse mogelijkheden zijn.