Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Geen multifunctionele accomodatie voor Bennebroek

Na uitgebreid onderzoek en veel overleg is de fractie van D66 tot de conclusie gekomen dat we, op basis van de beschikbare gegevens, op dit moment helaas geen positief besluit over de MFA kunnen nemen. De geraamde kosten overschrijden het beschikbaar gestelde budget in hoge mate en er zijn nog te veel onzekerheden.

De 4,1 miljoen die in de samenwerkingsovereenkomst staat is volgens het plan van eisen gebaseerd op volledige nieuwbouw en houdt geen rekening met de monumenten, die ook in het plan ingepast moeten worden. En dat is een kostbare zaak.

Wij zijn er niet blij mee, dat we niet kunnen instemmen met een MFA, maar wat ons betreft was meer onderzoek nodig geweest en daar is nu geen tijd meer voor.

Meerleven moet zijn restaurant kunnen bouwen en de school heeft dringend nieuwe huisvesting nodig, die kunnen niet langer wachten.

Nu besluiten om een MFA te bouwen is een te groot financieel risico voor de gemeente Bloemendaal.

Het enige wat restte, was een verzoek aan de wethouder om in overleg te treden met de school en Meerleven om te bekijken of het restaurant en school zodanig gesitueerd kunnen worden, dat toevoegen van andere functies later nog mogelijk is. Zodat in een later stadium misschien nog zo iets als een MFA te realiseren valt.

AJ