Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Een onafhankelijke rekenkamer voor Bloemendaal

De raadsvergadering van 26 maart had slechts twee bespreekpunten. In de eerste plaats de rekenkamer. D66 is voor een rekenkamer zonder raadsleden om de onafhankelijkheid te waarborgen. De afgelopen jaren heeft de Bloemendaalse rekenkamer weliswaar prima gefunctioneerd met twee raadsleden en drie externe leden. Maar een rekenkamer, die mede het functioneren van de raad controleert, daar horen geen raadsleden in. VVD,LB en GL wilden in eerste instantie een rekenkamer met raadsleden. Maar toen ook bleek dat zich geen raadsleden als kandidaat voor de rekenkamer hadden gemeld en gingen alle partijen uiteindelijke akkoord met een onafhankelijke rekenkamer zonder raadsleden.

Verder stond op de agenda het beeldkwaliteitsplan voor de multifunctionele accommodatie in Bennebroek. Het ging er alleen maar om, om te beoordelen of het plan geschikt was om de inspraak in te gaan. Het besluit of de MFA er uiteindelijk ook echt komt was nu nog niet aan de orde. Maar in verband met de tijd is het belangrijk om het beeldkwaliteitsplan vast de inspraak in te brengen. In het plan stonden te veel details, de wethouder zal het plan verbeteren en dan komt het in de komende commissie grondgebied nog een keer aan de orde.

Eindelijk weer eens een raadsvergadering die op tijd was afgelopen.

AJ