Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2009

Verhit het zomerreces in

Op
donderdag 25 juni stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces
op de agenda. Tevens zou dit ook de laatste vergadering zijn onder
leiding van D66 interim-burgemeester Mea van Ravesteyn-Kramer. Door de
felle zon van overdag, zou het schouwspel plaatsvinden in een snikhete
raadszaal. In de strijd tegen oververhitting werd door de VVD-fractie
een sympathieke geste uitgedeeld aan raad en publiek in de vorm van
roomijs.

Na
het vaststellen van de agenda en de mededelingen was het tijd om de
leden van de auditcommissie te noemen. Het voorstel om de leden per
acclamatie te benoemen werd afgewezen en er volgde een democratische
stemming. Uiteindelijk werden alle leden unaniem benoemd, zodat de
verkiezing slechts in vorm verschilde van het per acclamatie benoemen.
Vervolgens was het tijd voor de hamerpunten die zoals je mag verwachten
van hamerpunten snel werden afgerond.

Nu
kon het echte vuurwerk beginnen. Er stonden drie discussiepunten op de
raadsagenda. Het ontwerp voor het bestemmingsplan Deken
Zondaglaan/Teylingerweg, de projectopdracht voor de centrale
huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de MFA in Bennebroek.
Vooral het laatste onderwerp is een heet hangijzer waar al tijden
stevig over gediscussieerd is. Verder was er een soort van algemene
beschouwingen. Iedere fractie kreeg spreektijd om te reageren op de
jaarrekeningen, de Kadernota en het collegeprogramma.

De
discussie rond de projectopdracht centrale huisvesting was kort en krachtig. Er was
vooral aandacht voor flexwerkplekken en de hoop op een duurzame
(ver)bouw. De discussie omtrent de Deken Zondaglaan ging aanvankelijk
over het vaststellen van nokhoogtes maar verzande op een gegeven moment
in het al dan niet aanleggen van vijf extra parkeerplaatsen. Aangaande
de MFA werd besloten deze niet uit te voeren, omdat getroffen
voorbereidingen door Bennebroek matig waren en de kosten te hoog zouden
oplopen. Dit leidde tot enkele teleurgestelde reacties op de publieke
tribune.

Tijdens
de algemene beschouwing vielen twee dingen op. In de eerste plaats dat
de mondiale kredietcrisis ook is doorgedrongen in het mondaine
Bloemendaal. Termen als bezuinigingen, financiële haalbaarheid en
voorzichtigheid werden raadsbreed gebezigd. Verder viel het dorpse
karakter op in de discussies. Sommige vetes tussen raadsleden hadden
wat weg van burenruzies die in het slechtste geval worden beslecht met
tussenkomst van ‘De Rijdende Rechter’. Al dient eerlijkheidshalve
gezegd te worden dat de raadsleden elkaar doorgaans zeer rustig en
beleefd benaderen en zelfs collectief ingrijpen wanneer een
collega-raadslid te weinig spreektijd krijgt van de voorzitter.

Na
viereneenhalf uur vergaderen was het tijd voor het afscheid van de
burgemeester. De burgemeester had als verrassing een karikaturale
tekening van iedere fractie, om de muur in de fractiekamers mee op te
leuken. Een leuke afsluiting van een verhitte vergadering, en een leuke
opmaat naar het afscheid van de interim-burgemeester dat daags na de
vergadering zou plaatsvinden.

TJ